Chebská šperkovnice

18. srpen 2006
r_2100x1400_regiony.png

Umělci a řemeslníci z českých zemí nejednou obohatili umělecký svět o zajímavá díla, nebo způsoby jejich zpracování. V oblasti užitého umění patří k nejpozoruhodnějším umění tzv. chebské intarzie.

Princip vychází z klasické intarzie, namísto plošné dýhy se však využívá reliéfní klížená řezba sestavovaná z drobných, barevně odlišných částí. Jedinečný nápad převést intarzovaný motiv z plochy do reliéfu se zrodil v hlavách zručných řezbářů z Chebu. Za zakladatele je všeobecně považovaný Adam Eck (1604 - 1664) pocházející z rozvětvené rodiny řezbářů a truhlářů, která působila především v Chebu. V roce 1632 založil samostatnou prosperující dílnu. Zakázky na výrobu zbraní mu umožnily finanční nezávislost a s ní už byla ruku v ruce spojená ochota riskovat a zavádět technologické novinky.

Chebská šperkovnice

Chebskou intarsií byly zdobeny malé truhličky, šperkovnice, kabinety, velké skříně, často se tak dekorovaly i kazety oblíbených vrhcábnic. Řezbáři využívali nejrůznějších ikonografických předloh. Pro alegorické, historické a mytologické náměty čerpali podněty v nizozemském umění, předlohy hledali u předních dobových umělců - Marten de Vos, Johann Sadeler. Na počátku 18. století však docházelo k postupnému omezování jejich privilegií, po stu letech existence se slavná kapitola chebského nábytkářství uzavřela. Rezidua dílen přežívala např. v Praze, kde se udržela až do 19. století, proto se někdy setkáme i s označením pražská práce. Řada tvůrců odešla do Německa.

Chebská reliéfní intarzie je druhem luxusního barokního uměleckého řemesla. Výrobky vznikaly na objednávky představitelů vysoké šlechty a dodnes je proto můžeme obdivovat především v interiérech hradů a zámků. Muzea, galerie a také soukromí sběratelé však o přepychové chebské intarzie projevovala také velký zájem a nezřídka se bohužel také stávalo, že pro uspokojení trhu byly některé bohaté kabinety rozebrány na drobnější části. S pracemi z Chebu se můžeme setkat v nejvýznamnějších institucích po celém světě. Do sbírek tehdejšího Moravského průmyslového muzea v Brně se první příklad chebské intarzie dostal již v roce 1887 z odkazu pana Mayera z Osterkappeln u Hannoveru. Jedná se o bohatě zdobenou šperkovnici, kterou mohou obdivovat návštěvníci stálé expozice Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, v depozitáři jsou pak uloženy další příklady, jako je například jedinečná kazeta vrhcábnice se scénou zobrazující Atlantu a Hippomena.

Spustit audio
autor: Moravská galerie