Pravidla soutěže Řekni mi, co čteš 2017

17. březen 2017
Rendez-vous

Celé znění pravidel soutěže Řekni mi, co čteš.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Soutěž Řekni mi, co čteš je pořádána ve všední dny v období od 20. do 31. března 2017 ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba.

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který se jako první dovolá na výzvu moderátora na telefonní číslo 542 215 678 či 542 218 484 nebo pošle soutěžní SMS na číslo 900 11 04 (dále jen "soutěžící").

5. Každý všední den v období dle bodu 2. v době mezi 8. a 16. hodinou bude ve vysílání Českého rozhlasu Brno zveřejněna otázka pro daný den včetně audioukázky sloužící jako indicie.

6. Úkolem soutěžících je správně odpovědět na soutěžní otázku pro daný den.

7. Každý všední den bude jedna soutěžní otázka. Každý všední den cenu v podobě audioknihy, ze které budou použita audioukázka, získá jeden výherce, jeden výherce také získá vedlejší cenu v podobě knihy (nejedná se však o knižní verzi audioknihy). Celkem je v soutěži deset audioknih české a světové literatury a deset knih.

Hlavní ceny – audioknihy

1. Výhercem audioknihy se stane soutěžící, který se na výzvu moderátora před 16. hodinou dovolá jako první na telefonní číslo 542 215 678 či 542 218 484 a správně zodpoví soutěžní otázku pro daný den. V případě špatné odpovědi prvního volajícího bude postup opakován. Soutěžící bude vždy vybrán dle toho, kdo se po výzvě moderátora dovolá jako první. O správnosti odpovědi ve vysílání rozhoduje moderátor.

2. Zástupce pořadatele na konci výherního telefonátu s výhercem domluví předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce.

Vedlejší ceny – knihy

1. Vedlejší cenu je možné získat zasláním správné odpovědi prostřednictvím SMS zprávy z mobilních telefonů na číslo 900 11 04. Příjem a zpracování SMS technicky zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s.r.o. (ATS). Cena 1 SMS jsou 4,- Kč vč. DPH.

2. Soutěžní SMS musí být zaslána ve tvaru MORAVA (mezera) odpověď. Bez uvedení počátečního slova MORAVA není SMS platná. (Příklad zaslané SMS: MORAVA KAREL JAROMIR ERBEN)

3. SMS je možné posílat do 15:00 daného soutěžního dne. Pozdější odpovědi nebudou zařazeny do soutěže.

4. Každý soutěžní den smí být z každého čísla mobilního telefonu zaslána pouze 1 odpověď.

5. O správnosti odpovědi prostřednictvím SMS rozhoduje pověřený zástupce pořadatele.

6. Výherce vedlejší ceny bude určen výhercem hlavní ceny při komunikaci s moderátorem následujícím způsobem: výherce hlavní ceny určí číslo v rozmezí počtu došlých správných odpovědí, kdy vedlejší cenu získá soutěžící, který poslal SMS se správnou odpovědí právě v daném pořadí. (Příklad: Výherci hlavní ceny moderátor prozradí, že daný den přišlo 32 správných odpovědí. Vybere číslo 28. Výhercem vedlejší ceny se tak stane soutěžící, který poslal 28. SMS se správnou odpovědí, kdy pořadí SMS je určováno dle času přijetí.)

7. Zástupce pořadatele kontaktuje výherce vedlejší ceny a dohodne s ním její předání, které je možné buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce.

8. V případě, že výherce vedlejší ceny nezareaguje na 3. kontaktování (prostřednictvím telefonátu) a zaslání SMS o jeho výhře do 5 pracovních dní od odeslání poslední výzvy, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící, který daný den nevyhrál, se může zúčastnit soutěže následující všední den. Každý výherce (hlavní či vedlejší ceny) se však může soutěže účastnit pouze jednou. Po dni, ve kterém tedy vyhrál, není již další účast v soutěži možná. V případě, že se výherce účastní vícekrát, bude hlavní cena nabídnuta dalšímu prvnímu volajícímu, nebo SMS nebude zařazena do soutěže.

2. Jeden soutěžící nemůže vyhrát hlavní i vedlejší cenu. V případě, že by výherce hlavní ceny určil číslo SMS, které by patřilo jemu samému, bude vyzván k výběru jiného pořadového čísla SMS se správnou odpovědí.

3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci, spolupracovníci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

7. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz.

autor: Martina Kaščáková
Spustit audio