Bučovice mají nový územní plán, umožní stavbu obchvatu města

8. říjen 2020

Stavba obchvatu Bučovic by mohla začít za tři roky. S tímto termínem aktuálně počítá investor – Ředitelství silnic a dálnic. Zastupitelé města 7. října udělali jeden z důležitých kroků, bez kterých by tato stavba nebyla možná: schválili nový územní plán, který obsahuje finální trasu přeložky silnice I/50 jižně od centra.

Pro obyvatele Bučovic je to výborná zpráva, protože centrum města je dopravně přetížené. Denně jím projede průměrně 16 tisíc aut. Nejen ve špičkách se na celém průtahu městem tvoří nepřetržitá kolona aut, včetně nákladních. O stavbu obchvatu město usilovalo nejméně deset let. Aby jeho realizaci uspíšilo, zaplatilo dokonce studii, která posuzovala asi deset variant vedení nové silnice, přestože investorem samotné stavby bude Ředitelství silnic a dálnic. Uskutečnila se řada veřejných projednání. Změna územního plánu byla nakonec v zastupitelstvu schválená jednomyslně.

Kudy obchvat povede?

Začínat by měl u místní části Marefy. Dál povede jižně od města tak, že odřízne místní část Kloboučky a zpět na původní trasu silnice se napojí za Vícemilicemi. Obchvat bude měřit 5,5 kilometru a bude na něm šest mostů. Z toho mají být dvě estakády o celkové délce přes půl kilometru, protože na dvou místech bude silnice muset překlenout železniční trať a místní komunikace. Součástí stavby mají být tři mimoúrovňové křižovatky, a to u Maref, Klobouček a Vícemilic.

Příprava projektu

Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Současně vznikne i biologický průzkum flóry a fauny v místech, kudy má nová silnice vést. Na místě už pracovali také geodeti a v současné době dobíhá výběrové řízení na zhotovitele předběžného geologického průzkumu. Ten by měl být k dispozici v květnu příštího roku. O stavební povolení chce ŘSD požádat v roce 2022 a se zahájením stavby počítá v roce 2023. Náklady odhaduje na necelé dvě miliardy korun.

Zákon o liniových stavbách

Výstavba nových silnic a dálnic trvá v Česku mnohem déle než v sousedních zemích. Urychlit ji má nedávno schválený zákon o liniových stavbách.

Ten by v případě obchvatu Bučovic mohl pomoct. Pro tuto stavbu totiž bude nutné vykoupit stovky malých pozemků soukromých vlastníků. A zákon teď umožňuje, aby za ně vlastník dostal až 1,5násobek znalecké ceny. Investor má lepší pozici také tehdy, pokud se s majiteli pozemků nedohodne a dojde na vyvlastňování. Některé významné stavby je totiž podle liniového zákona možné začít stavět hned poté, co stát získá přístup k potřebným pozemkům ve stavebním povolení. Tedy ještě před vyřešením případných sporů o výkupní ceny.

Podle mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové firma určitě využije zákonných možností pro urychlení přípravy stavby. Co ale urychlit nejde, je zákonný proces povolování včetně prověřování vlivu stavby na životní prostředí.

Spustit audio

Související