Bohatá historie, meziválečná krize i nová éra. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně slaví 150 let

6. prosinec 2023

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je ozdobou jihomoravské metropole už sto padesát let. Patří tedy mezi deset nejstarších institucí tohoto typu na světě. A svého času je počítali i mezi nejvýznamnější, protože stálo v čele Svazu rakouských uměleckoprůmyslových muzeí.

Čtěte také

O jeho mimořádném postavení svědčí i to, že jeho zakladatelé ho chtěli velmi těsně provázat se  vzděláváním podnikatelů v průmyslu. Mělo jim zprostředkovávat nejnovější trendy a také připomínat, že i stroje a další výrobní předměty mohou mít svou estetickou hodnotu. „Ten rozlet muzea byl v té době obrovský a také se věřilo v jeho význam, takže mecenáši uvolňovali štědré prostředky pro nákup sbírkových předmětů nebo je sami kupovali,“ vysvětluje ředitel Jan Press.

Ohromující nárůst sbírek vedl k tomu, že pro ně bylo potřeba získat nové prostory. Novorenesanční budova v dnešní Husově ulici v Brně, postavená podle plánů ředitele muzea, architekta Johanna G. Schöna, byla slavnostně otevřena roku 1883. Už po pěti letech byla rozšířena. O to větší pád zažilo brněnské uměleckoprůmyslové muzeum po vzniku samostatného Československa a meziválečné období patří v jeho historii k nejhorším.

Čtěte také

V roce 2021 byla dokončena velká rekonstrukce budovy i expozic. Současně také došlo k velkému nákupu nových sbírkových předmětů. „Využili jsme našich nakumulovaných prostředků, které jsme opravdu šetřili k tomu, abychom v době covidu udělali takový Open Call a oslovili všechny současné designéry, aby se zúčastnili. Na základě výběrové komise jsme pak vybírali předměty, které nám umělci nabídli – z toho je sestavená naše stálá expozice Design 2000+, která ukazuje různé povahy designu,“ doplnil Press.

Jak moderní technologie mění muzejnictví? Co se v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně chystá v příštím roce? Jaká by měla být jeho role v budoucnosti? Poslechněte si rozhovor!

Spustit audio

Související