Archiv: Divadelní šepty Stréčka Křópala

Ladislav Lakomý

Pokračovat budeme listováním bulletinem Národního divadla v Brně Divadelní šepty, který vycházel ve 20. a 30. letech minulého století.

V Zelném rynku tentokrát zazní i příspěvek převzatý z vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ladislav Lakomý v něm listuje bulletinem Národního divadla v Brně Divadelní šepty, který vycházel ve 20. a 30. letech minulého století a do něhož přispíval i „stréček Matěj Křópal z Břochovan“, jinak též sólista opery a rodák z Choliny u Litovle Valentin Šindler.

Zazní mj. fejeton věnovaný návštěvě T. G. Masaryka v Národním divadle v Brně na představení Smetanovy Prodané nevěsty. Pořad připravila Ludmila Bařinková. Režie Michal Bureš, technická spolupráce Mirka Sychrová, hudební spolupráce Antonín Schindler. Pořad byl natočen v roce 2010. Poté vám nabídneme i jeden z archivních skečů Stréčka Křópala, které původně natočil brněnský rozhlas. Za jejich záchranu a digitalizaci opět děkujeme olomouckému studiu.

Pohled do archivu uslyšíte v Zelném rynku v sobotu 27. srpna.