Zoologové na jižní Moravě sčítají netopýry a vrápence. Do jeskyní za nimi vyráží každoročně

10. leden 2019

Na jižní Moravě začalo tradiční zimní sčítání netopýrů a vrápenců. Letouni, jak se souhrnně nazývají, patří mezi vzácné druhy.

Odborníci proto každoročně sledují, jak se mění jejich počty. Zimní období je na to ideální. Zvířata jsou hibernovaná a je jednodušší je spočítat. Dnes zoologové s bloky a fotoaparáty vyrazí mimo jiné do jeskyně Na Turoldu v Mikulově.

Zásadní u sledování je to, aby přítomnost lidí co nejméně ovlivňovala zimní spánek zvířat. Každé probuzení pro ně totiž znamená velkou energetickou ztrátu a nemuseli by pak zimu přežít. A co se týče samotného sčítání, tak to kombinuje dvě techniky. V chodbách, kde není netopýrů a vrápenců tolik, je vědci jednoduše spočítají a čísla si hned zapíšou. V Netopýřím dómu, kde je zvířat nejvíc, už to ale tak jednoduše nejde a hlavně by to trvalo dlouho. Odborníci si proto celou kolonii nafotí z různých úhlů a počet zvířat určují z fotografií.

Jeskyně Na Turoldu patří mezi nejvýznamnější zimoviště hlavně vrápenců malých. Loni jich tam zimovalo přesně 401. S nimi tady našlo úkryt ještě dalších 49 netopýrů tří různých druhů. Nejvíc netopýrů brvitých. Celkově se počty zimujících každoročně zvyšují. V roce 2016 jich odborníci napočítali 426, o rok později 440 a letos ještě o deset víc. Každý rok se ale částečně mění druhové obsazení.

Víc než dvě stovky vrápenců malých každoročně tráví zimu ve sklepích na zámku v Lednici. Tam dnes odborníci vyrazí taky. V minulosti procházeli ještě některé sklepy ve Valticích. Tam ale v posledních letech objevili vždy jen pár jedinců, letos tam proto ani nepůjdou. Na konci ledna se ale vydají na prohlídku Ledových slují v Národním parku Podyjí. V tamních chodbách žije až sedmnáct různých druh netopýrů.

Spustit audio