V soutěži o Nejlepší komunitní knihovnu Jihomoravského kraje zvítězily Velké Pavlovice na Břeclavsku

Městské a obecní knihovny už dávno nefungují jen jako půjčovny knížek, ale také jako centrum setkávání a kulturních akcí. Právě to se hodnotí v soutěži o nejlepší komunitní knihovnu. Letos se jí v Jihomoravském kraji stala ta ve Velkých Pavlovicích. Výsledky soutěže 20. listopadu vyhlásila pořádající Moravská zemská knihovna. 

V anketě porota knihovníků kladla důraz na význam knihoven jako míst, která spojují a rozvíjejí své čtenáře. Pořádají různé vzdělávací a kulturní akce, mezigenerační setkávání, přednášky nebo i dílny. Porota je hodnotila v několika kategoriích podle počtu obyvatel obce: ocenění tak získalo pět knihoven v kraji. A to knihovna v Nemojanech na Vyškovsku, v Jevišovicích na Znojemsku, Velkých Pavlovicích a Mikulově na Břeclavsku a také v Kyjově.

Knihovna ve Velkých Pavlovicích zaujala tím, že pořádá ročně kolem 70 akcí určených lidem všeho věku. Jsou to setkání s významnými osobnostmi kultury, výtvarné výstavy, návštěvy divadelních představení, ale i vzdělávací programy. Významná je i mezinárodní spolupráce se slovenským Záhorským osvětovým střediskem v Senici.

Čtenářka, kniha, čtení (ilustrační foto)

Důležitá je podle poroty i dobrá spolupráce se zřizovatelem, tedy radnicí. To se pak odráží v počtu čtenářů. Jaké je jejich složení, popisuje dlouholetá vedoucí velkopavlovické knihovny Dana Růžičková. „Pavlovice mají štěstí, že kromě základní školy tady máme ještě víceleté gymnázium, takže základ našich čtenářů tvoří určitě žáci a studenti. Máme celkem 3 070 obyvatel a knihovna má kolem 560 čtenářů.“

Podle předsedkyně soutěžní poroty Moniky Kratochvílové je v kraji zhruba 700 knihoven v malých obcích i velkých městech. To, jak fungují, zjišťovalo i metodické centrum Moravské zemské knihovny. Zdaleka ne všechna tato místa totiž plní právě tu roli propojovací, kulturní. Proto položili v dotazníku otázku – co knihovnám brání, aby mohly být komunitní knihovnou? S odpovědí se vrátila asi polovina.

Moravská Zemská Knihovna v Brně

„Ve všech těch regionech získalo nejvíce hlasů to, že chybí právě prostory pro konání akcí. S tím úzce souvisí i modernizace prostor – tato odpověď se umístila v dotazníku na druhém místě.“ Důležitá je proto podle Kratochvílové nejenom podpora obcí, knihovny můžou čerpat dotace na vybavení například od Jihomoravského kraje.