Studentská literární revue PULSY: Nechceme být jedni z mnoha

3. duben 2015

V dubnu 2014 se skupinka brněnských studentů bohemistiky rozhodla změnit svět. Začali malými, zato významnými krůčky – založili novou literární platformu Pulsy. O co se jedná?

Autoři sami o projektu prohlašují: Pulsy jsou pokusem o mnohé. O podněty, pohyb, vzruch. O pravidelnost, o pevnost. O okysličení těla. O život… Pulsy jsou setkáním skupiny lidí. Přesvědčením, že stojí za to dát prostor těm, kteří chtějí psát o literatuře vlastními slovy.

Časopis Pulsy, který je vydáván jak v tištěné, tak elektronické podobě, vznikl loni v dubnu. Čtenářům se už do ruky dostala dvě čísla, třetí vyjde během několika týdnů. První číslo autoři věnovali českému estetikovi, kritikovi a literárnímu vědci Olegu Susovi. Ve druhém čísle se pak zabývali literární polemikou, kritikou a možnostmi literární komunikace.

Těžištěm Pulsů jsou recenze a kritiky nejen aktuálních děl české literatury, prokládané texty věnovanými dějinám a teorii literatury. Redakci časopisu tvoří šéfredaktor Zdeněk Ježek (rubrika rozhovorů), Marek Lollok (rubrika recenzí a kritik), Barbora Svobodová (rubrika odborných studentských textů, medailonů a výročí), Vojtěch Velísek (rubrika reportáží, událostí a aktualit), a vedoucí korektor Lucie Štěrbová.

„Pulsy jsou studentský literární časopis, který vznikl loni na jaře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jejich cílem je zapojit studenty do literárního života, poskytnout jim nějaký prostor, kde můžou publikovat své první texty, ať už to jsou recenze nebo nějaké studie,“ míní šéfredaktor Zdeněk Ježek. Členové redakce se schází ve stísněném prostoru pracovny doktorantů Masarykovy univerzity. Malý prostor je ale nijak neomezuje v tom, aby psali velké věci.

„My jsme viděli, že podobný koncept časopisu funguje na jiných katedrách a bylo nám líto, že zrovna ten Český jazyk a literatura, jehož studenti vlastně píší po ukončení studia, nebo by měli mít praxi v psaní, tak že časopis nemají,“ kroutí hlavou Vojtěch Velísek, organizátor autorských čtení a jiných akcí, které se pod záštitou Pulsů konají.

Redakce si totiž přeje komunikovat s fanoušky literatury aktivně – vedle tzv. vernisáží, neboli akcí pořádaných ku příležitosti vydání nových čísel časopisu, organizují Pulsy také otevřené odborné diskuze. „Máme pocit, že všechny diskuze, které se týkají literatury, probíhají v Praze. Ne každý brněnský student, nebo ne každý Brňák má na to, aby jezdil třeba co měsíc do Prahy aby tam diskutoval nad literaturou, takže to chceme přenést do Brna,“ vysvětluje svůj záměr Velísek.

Celý redakční tým si přeje, aby i po jejich odchodu ze školy časopis fungoval dál. Proto chtějí síť přispěvatelů do Pulsů co nejvíce rozšířit. Na svých internetových stránkách sami uvádějí: Není naším cílem být „jedni z mnoha“. Chceme být jedineční. Plnit svůj – zde navržený a nadále krystalizující – cíl, a bude-li štěstí přát, postavit pilíře, které se změnou stavitelů nepadnou.

autor: Tereza Reková
Spustit audio