Smrti, milá smrti

5. listopad 2022

Listopad přináší čas dušiček, vzpomínek na zemřelé a s nimi i úvah o konečnosti našeho života. A zatímco my smrt vytěsňujeme, pro naše předky byla nedílnou součástí jejich pozemského bytí.

Se smrtí byli denně konfrontováni a dokázali o ní nejen s nadhledem mluvit, ale i zpívat. A o smrti, rituálech a písních s ní spojených bude Folklorní notování, v němž bude s etnologem Martinem Šimšou po magických i liturgických obřadech a hodince a patronech šťastné smrti pátrat Markéta Ševčíková.

Anděl smrti
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...