Příliš velký, mimo realitu. Podobu garáží u Masarykova onkologického ústavu v Brně kritizují architekti

28. únor 2024 14:45

Někteří architekti i politici z Brna kritizují podobu plánovaného parkovacího domu u Masarykova onkologického ústavu. Vytýkají magistrátu, že chystané šestipatrové garáže pro 222 aut zhyzdí historickou vilovou Masarykovu čtvrť na Žlutém kopci. Radní sice dali na doporučení hlavního městského architekta a žádají projekt mírně přepracovat. Podle hlavních kritiků to ale nebude stačit.

„Zničíte historickou vilovou čtvrť,“ vytýkají někteří architekti brněnskému magistrátu, který chce stavět parkovací dům na Žlutém kopci

„Parkovací dům je pro pacienty naprosto zásadní věc. Dlouhodobě ve všech našich dotaznících, kdy se jich ptáme, co je nejvíc trápí, tak je to situace s parkováním,“ zdůrazňuje ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

„Je nutné si uvědomit, že řada našich pacientů musí využívat individuální dopravu, protože po léčbě nemohou jet hromadným dopravním prostředkem i kvůli nevolnosti. A naprostá většina našich pacientů přichází mimo Brno-město,“ podotýká.

S tím brněnští politici souhlasí. Rozporují ovšem umístění parkovacího domu, který má především na pozemcích státu a nemocnice stavět Brno a jeho firma Brněnské komunikace. Garáže v blízkosti nemocnice na Žlutém kopci připravuje město několik let. Dřív měly stát v místě nyní památkově chráněných historických vodojemů. Teď je pro ně vybrané místo u hlavní silnice vedoucí vilovou čtvrtí.

„Ten dům je natlačený v místě současného parčíku do křižovatky Tvrdého a Tomešovy ulice. Je to masivní šestipodlažní stavba, u které se nedbalo na architekturu. A nyní ji chceme obalit do zeleně, protože je tam navržená asanace asi sto osmdesáti dřevin, křovin a rostlin. Sice tam už stojí samotný onkologický ústav, ale ty jeho vyšší budovy jsou odstoupené od ulice,“ namítá architekt a opoziční zastupitel Brna-střed Gabriel Kurtis z hnutí Žít Brno.

Na poslední schůzi zastupitelů Brna-středu mu dali zapravdu i další kolegové jak z koalice, tak z opozice. „Je to dům, který je tak velký, že zastíní vilovou zástavbu a vlastně popře všechno, co se v té oblasti vybudovalo za posledních sto padesát let,“ zlobí se architekt Tomáš Kotas z SPD.

Proti výstavbě se vyslovila taky stavební komise čtvrti. Kurtis dodává, že od chvíle, co byly garáže v plánu na místě vodojemů, o jejichž zpamátnění se zasadilo místní občanské sdružení Masarykova čtvrť, neměli politici o projektu parkovacího domu mnoho informací. „Ten dům pro nás byl dlouho skrytý, protože vycházel z investičního záměru z roku 2017 a byl původně v místě vodojemů. Od té doby jsme o tom neslyšeli a až na stavební komisi jsme se tím teď zabývali a zazněl poměrně jednoznačný názor, že ten dům se tam nehodí. Ale vůbec jsme nezpochybnili, že by na Žlutém kopci ten dům měl být. Kancelář architekta města Brna by ale měla najít vhodnější lokalitu,“ míní politik.

„Opravdu to potřebuje vylepšit. Provedení vypadá zatím hodně neslavně. Umístění zcela utilitaristického kvádru, který nevykazuje žádnou architektonickou hodnotu, je špatně,“ přisadil si předseda občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

Upravit fasádu nebo skrýt za stromy

Magistrát má postavit parkovací dům v křížení Tomešovy a Tvrdého ulice. Podle kritiků je stavba příliš vysoká a nehodí se do vilové Masarykovy čtvrti

Radní Brna Petr Kratochvíl z ODS, který má na starosti dopravu a tedy i výstavbu parkovacích domů ovšem namítá, že jiné místo v lokalitě není. „Jediné skutečně možné místo pro umístění parkovacího domu jsme našli v tomto místě. Ta hmota odpovídá platnému územnímu plánu i částečně řekněme ekonomickým ukazatelům. Samozřejmě jsme velmi citlivě vnímali to zasazení do lokality,“ říká radní.

A doplňuje, že po námitkách stavební komise Brna-středu i Kanceláře architekta města Brna požádali radní koncem ledna autory podoby domu, aby alespoň zkusili upravit jeho fasádu anebo ji ozelenit či skrýt za stromy. „Mezi silnicí a chodníkem je travnatý pás. A chceme, aby v tomto pásu, samozřejmě s přihlédnutím na dopravní požadavky, bylo prověřeno, jestli je možné tam za předpokladu přemístění vedení slaboproudu vysadit, nebo dosadit stromořadí,“ přitakává hlavní městský architekt Jan Tesárek.

Dostavba pavilonu A Masarykova onkologického ústavu v Brně

I autoři návrhu říkají, že se pokusí návrh ještě upravit a intenzivně se tím zabývají. „Chápeme obavy zastupitelů, odborné i široké veřejnosti a společně s investorem debatujeme vhodnější řešení, než které bylo v původním zadání. Pevně věříme, že díky těmto jednáním a snaze všech zúčastněných stran se nový parkovací dům na Žlutém kopci stane důstojným objektem pro řešenou lokalitu, i přes to, že poskytnutý pozemek pro jeho výstavbu skýtá množství omezení. Také já osobně pevně doufám, že se parkovací dům dostane až do realizační fáze, protože bohužel ze své vlastní zkušenosti vím, že Masarykův onkologický ústav parkování nutně vyřešit potřebuje,“ napsal ředitel Atelieru 99 Martin Jeřábek.

Parkovací dům má před vydáním společného stavebního povolení a územního rozhodnutí. Kdy jeho výstavba začne a kdy uvnitř pacienti či jejich doprovod zaparkují, to zatím zřejmé není.

autor: Tomáš Kremr
Spustit audio