Ochrana stovek domů platí. Brno neuspělo se žalobou kvůli památkovým zónám

1. únor 2024 17:00

Památkové zóny v Brně, které na přelomu let 2022 a 2023 vyhlásilo Ministerstvo kultury, zůstávají v platnosti. Městský soud v Praze podle zjištění Českého rozhlasu ve středu zamítl žalobu města vůči ministerstvu.

Zóna v širším centru Brna, Králově Poli a částech Žabovřesk a Brna-severu má ochránit architektonicky nebo historicky hodnotné domy, které vlivem dávné úřednické chyby přišly o vlastní památkovou ochranu. Zástupci magistrátu i radnice Brna-středu či Brna-Králova Pole zóny považovali za příliš striktní a špatně procesně vyhlášené.

„Senát neshledal žádnou ze žalobních námitek důvodnou. Rozhodnutí bylo přezkoumatelné co do předmětu i podmínek ochrany v památkové zóně,“ potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Čtěte také

Soud nesouhlasil ani s argumenty, že vyhlášení památkových zón nebylo řádně projednané. To prohlašovali třeba zástupci Brna-středu – nelíbilo se jim, že ministerstvo finální návrh zón zveřejnilo 20. prosince 2021 a na úřední desce ho nechalo jen 15 dní. „S těmito subjekty bylo jednáno v souladu se zákonem o obcích, zákonem o státní památkové péči, avšak pro jejich nízkou aktivitu a patovou situaci v předestření jejich  připomínek či stanovisek Ministerstvu kultury v procesu záměru a i jen obecně v řízení  o vydání opatření, nebylo na soudu, aby v přezkumném řízení za tyto subjekty sám  posuzoval vhodnost přijatého opatření. Argumentace právního zástupce navrhovatele až při ústním jednání před soudem tento nedostatek již nemohla zhojit,“ dodal Wenig.

Vedení Brna zatím nechtělo verdikt soudu komentovat. „Město Brno jako navrhovatel v této věci vyčká na písemné vyhotovení rozsudku. Poté se podrobně seznámí s argumentací soudu. Následně se rozhodne, po konzultaci s právním zástupcem, o dalším postupu,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Památkáři rozhodnutí vítají

Čtěte také

Rozsudek vítají památkáři. „Byť nemáme oficiálně znění odůvodnění, tak to vítáme a vnímáme to jako cestu ochránit stavební památkový fond, který je v důsledku takzvaných pozdních zápisů akutně ohrožen. I když si uvědomujeme, že vyhlášení památkových zón mimořádně zvýšil administrativní zátěž nejen památkovému ústavu, ale též památkovému odboru magistrátu. Neznám ovšem kromě zón jiný nástroj – a tento byl jediný, který byl použitelný k tomu, aby se zabránilo dalším škodám na stavebním fondu brněnských historických částí,“ poznamenal šéf brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Právě památkáři dlouhodobě vyjednávali se zástupci města a městských částí o podobě zón. Ty mají podle nich ochránit vnější vzhled domů a urbanistickou hodnotu ulic – jinými slovy, aby nedocházelo k ničení nebo živelné přestavbě historicky cenných domů z 19. a 20. století. Ty ztratily ochranu v roce 2020 poté, co Nejvyšší správní soud rozhodl, že koncem 80. let úředníci stovky domů pozdně, respektive špatně zapsali na památkový seznam. Jakmile se to někteří majitelé budov dozvěděli, začali nově potvrzené „nepamátky“ bourat nebo přestavovat, k čemuž měli právo.

Čtěte také

Zástupci radnic, kteří proces vyhlášení památkových zón kritizovali, dříve uváděli, že není potřeba chránit rozsáhlé území plošně, ale adresně jen v několika oblastech. Starostové čtvrtí Brno-střed i Královo Pole Vojtěch Mencl a Andrea Pazderová, oba z ODS, namítali, že zóny budou mít negativní dopad na obyvatele a zvýší administrativní zátěž při povolování rekonstrukcí a staveb. A že památkáři se budou chtít vyjadřovat i k přestavbám interiérů a ne jen venkovního vzhledu budov.

To památkáři rozporovali. V Brně-středu zatím k žádným větším průtahům nedošlo. „Stavební úřad aktuálně takovou situaci neeviduje, neznamená to ale, že v budoucnu možné průtahy nenastanou. I stavební záměry, které není nutné ze zákona projednávat se stavebním úřadem, mohou kvůli památkovým zónám podléhat stanovisku památkářů,“ potvrdil mluvčí radnice Michal Šťastný.

Naopak starostka Králova Pole říká, že v jejich čtvrti se stavební řízení prodlužuje. „Máme informace od občanů, že to tak je. Že i v některých případech, jako je třeba montáž fotovoltaiky na zrekonstruovaný dům s plastovými okny, to zamítli, takže lidé jsou tímto přístupem rozčarovaní. My jsme sami před vyhlášením zón zadali projekt na úpravu zeleně ve Skácelově ulici. V momentu, kdy vstoupily v platnost, tak jsme byli povinni požádat o vyjádření památkáře a ti nám to zamítli. Namítali, že ta ulice se má navrátit do původního stavu počátkem minulého století. Čekáme, až uvidíme verdikt soudu, ale tento projekt je teď pozastavený,“ popisuje starostka Andrea Pazderová s tím, že písemný verdikt ještě neviděla a proto ho nechce více komentovat. Brno-střed také počká na písemné vyhotovení rozsudku a až poté verdikt soudu případně detailněji okomentuje.

Spustit audio

Související