O opuštěné hroby na brněnském Ústředním hřbitově se budou starat dobrovolníci

Na Ústředním hřbitově v Brně, který je rozlohou největším pohřebištěm v Česku, jsou stovky opuštěných, ale architektonicky nebo umělecky cenných hrobů. Společnost Post Bellum, která se zabývá dokumentací vzpomínek pamětníků v rámci projektu Paměť národa, městu Brnu nabídla pomoc při péči o některé tyto zanedbané hroby. Spolupráci se Správou hřbitovů města Brna ve středu (2. září) schválili brněnští radní.

Společnost Post Bellum se v memorandu zavázala, že zajistí dobrovolníky, kteří se postarají o revitalizaci hrobových míst. Ta zvolila na základě seznamu volných hrobů v majetku města, sestaveného Správou hřbitovů města Brna. Jedná se o hroby, na které nájemní smlouva zanikla třeba už před desítkami let. Cílem této spolupráce je připomenutí dříve významných, ale dnes už zapomenutých osobností Brna, nebo v některých případech zachování architektonické hodnoty náhrobků. Brigády budou organizované a způsob údržby musí odsouhlasit správa hřbitovů.

Čtěte také

„Na každý hrob se udělá takový projekt, kde si řekneme co a jakým způsobem se může udělat, abychom nedělali zásahy, které jsou v rozporu s péčí. Bude to organizované, dopředu vyhlášené a otevřené také pro veřejnost,“ říká ředitel Paměti národa pro Jihomoravský kraj David Butula.

Opuštěné hroby a nekonečné smlouvy

Hrobové místo se standardně pronajímá na deset let. Pokud se po vypršení této lhůty nepodaří navázat kontakt s nájemcem, aby smlouvu prodloužil, začne být hrob vedený jako opuštěný. Po třech letech se k němu může jako k věci opuštěné přihlásit město a pak ho znovu nabídne jako volný hrob. Minimálně po ty tři roky ale hrobové místo pustne, protože nelze veřejné prostředky vynakládat na cizí majetek.

Další problém je, že existuje zhruba 1400 hrobů, u kterých byly asi před mnoha desítkami let uzavřeny smlouvy na pronájem hrobového místa „do konce fungování hřbitova“. Potomky původních nájemců ale většinou není možné najít a město teď řeší, jak tyto hroby převzít do své správy.

„Ta a smlouva je třeba 130 let stará, je zřejmě pořád platná a dohledat nějaké potomky je prací pro historiky, protože to je čtvrtá nebo pátá generace mnohdy židovských a německých obyvatel Brna, kteří dnes žijí po celém světě. Snažíme se přijít na nějaké právní instituty, jak tento problém vyřešit,“ popisuje náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL.

Čestné hroby

Na Ústředním hřbitově v Brně je také řada takzvaných čestných hrobů, ve kterých jsou pochované slavné a významné osobnosti, které měly spojitost s Brnem. V současné době je na hřbitově téměř 180 čestných hrobů.

Radní Brna schválili nová pravidla pro financování péče o ně. Prvním způsobem je zajištění ze strany města. Druhý umožňuje navrhovateli, aby poskytl městu peníze na zřízení náhrobku. Třetí varianta dává možnost, aby čestný hrob zaplatili i vybudovali samotní pozůstalí.

Spustit audio

Související