Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně otevřela nové vzdělávací středisko pro vybrané cílové skupiny

Ve Slavičíně na Zlínsku bylo otevřeno nové vzdělávací centrum. Jeho oficiální název zní: Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky, a tím je vlastně také řečeno, kdo že za tímto projektem stojí.

Slavičínská nadace středisko otevřela v roce, kdy oslaví 10. výročí vzniku, a v měsíci, kdy si připomíná dva roky od úmrtí svého zakladatele Jana Pivečky. Za takový projekt by ji určitě pochválil. Nabídne totiž pomoc lidem, kteří se jednak nemohou uplatnit na trhu práce, nebo potřebují poradit jak plnohodnotně trávit volný čas.

Vzdělávací středisko Jana Pivečky bude centrem pro cílové skupiny jako jsou nezaměstnaní, mládež, matky na mateřské, národnostní menšiny a postižení, kterým bude nadace podle potřeb šít na tělo vzdělávací programy. " Třikrát týdně bude pro klienty až do večerních hodin veřejně přístupný internet a jednou měsíčně uspořádáme větší vzdělávací akci," vyjmenovává ředitelka nadace Božena Filáková.

Nové vzdělávací středisko získalo podporu z Evropského sociálního fondu, z Ministerstva pro místní rozvoj a ze Zlínského kraje ve výši 4,3 milionu korun. " Jeden milion stálo vybavení a zbytek peněz půjde na provoz střediska, protože ti příjemci budou mít veškeré vzdělávací aktivity zdarma," dodává ředitelka nadace Božena Filáková.

Středisko by mělo zůstat v provozu i po skončení grantu. Nadace se pokusí o získání další dotace a pokud neuspěje, chce použít vlastní prostředky. Uvažuje také o rozšíření nabídky programů pro další cílové skupiny. Jednou z nich by mohli být například senioři. Navíc chce získat certifikát v oblasti poskytování rekvalifikačních kurzů. Kromě tohoto nového programu nadace pokračuje ve všech aktivitách, které vznikly ještě za života jejího zakladatele Jana Pivečky.

Jan Pivečka, jehož rodina vlastnila a provozovala ve Slavičíně obuvnickou továrnu, se vrátil do rodného města na začátku devadesátých let minulého století, téměř po padesáti letech života v zahraničí, kde byl uznávaným obuvnickým odborníkem.

Spustit audio