Mikulovským kostelem po letech zněly varhany a zpěv věřících

27. listopad 2011

V Mikulově byl po rozsáhlé rekonstrukci v neděli znovu otevřen gotický kostel svatého Václava.

Opravy přišly na 14 milionů korun, trvaly 15 let a na posledních pět roků kostel zcela uzavřely.

Kromě sanace vlhkosti a statického zajištění se restaurovala také výzdoba kleneb. Zbývá ještě dokončit elektroinstalaci a opravit fasády a věž kostela, která je jednou z dominant města.

„Pro znovuotevření byla symbolicky zvolena první adventní neděle,“ vysvětlil mikulovský farář Oldřich Chocholáč. Právě na první adventní neděli totiž podle církevního kalendáře začíná nový liturgický rok.

Při slavnostní bohoslužbě byl kostel zcela zaplněný.Mnoho lidí přišlo na mši, kterou celebroval generální vikář Jiří Mikulášek, ze zvědavosti a někteří srovnávali původní a nový vzhled svatostánku.

autor: gaj
Spustit audio