Jaké nebezpečné látky vznikají při pálení listí nebo trávy? Jihomoravský kraj chystá experiment

17. srpen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zelené světy - listí v kolečku

Unikátní data o tom, jaké nebezpečné látky unikají do vzduší při spalování listí nebo trávy na zahradách, plánuje na podzim zjišťovat Jihomoravský kraj. Výsledky měřící kampaně by mohly být motivací k tomu, aby obce začaly více kompostovat.

Jak bude měření v praxi vypadat?

Bude to takový kontrolovaný experiment. Na vybrané lokalitě, v obci Lažánky na Tišnovsku, budou odborníci pálit celkem 4 různé druhy odpadu. Jde o trávu, listí, dřevo a pak jejich směs. Jakmile ohniště zapálí, začne měřit látky v ovzduší mobilní měřicí stanice. Monitoring by měl, stejně jako pálení, trvat přibližně čtyři hodiny. Vědci tak budou mít jasnou představu, jaké splodiny vznikají v které fázi.

„Mělo by to být od té doby rozhořívání až do fáze dohořívání, aby se naměřil celý cyklus. Základní idea je prokázat, že to jsou zbytečné emise. Pokud máme systém, jak s těmi materiály nakládat jinak, tak je zbytečné je pálit v obydlených oblastech,“ doplňuje Tomáš Helán z odboru životního prostření krajského úřadu.

Jaké látky se budou měřit?

Měřením budou sledováné ty škodliviny, které negativně působí na zdravotní stav lidí. Půjde třeba o oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhelnatý nebo prachové částice. Podle kraje zatím taková komplexní data nejsou nikde k dispozici.

Spustit audio

Související