Jak kompletně recyklovat solární panely? S řešením přichází Vysoké učení technické v Brně

2. listopad 2023

Solární panely obsahují řadu kovů, které by bylo vhodné po skončení jejich životnosti recyklovat. Dosud ale neexistovala technologie, která by to umožňovala. A to i přes to, že výrobci solárních panelů musí splnit podmínku recyklovatelnosti panelu z 90 %.

Jaromír Wasserbauer

„Když odstraníte rám, sklo a kabely, tuto podmínku splníte. Co ale s těmi zbylými deseti procenty?“ ptá se docent Jaromír Wasserbauer z Ústavu chemie materiálů Vysokého učení technického v Brně, který se s týmem vědců podílel na vývoji nové technologie zpracování tzv. waferů. To je část panelu, která obsahuje křemík, cín, zinek a další kovy. Dosud se podle něj vysloužilé panely pouze skladují, ale v podstatě nerecyklují. Přitom denně takového odpadu vznikne jenom v Česku okolo tří až čtyř tun. To by mohl být do budoucna vážný problém.

Brněnští vědci nyní přišli s technologií, která umožní kovy z waferů separovat. Překážkou jsou pouze pojiva z polymerů. „Pokud tyto polymery neobsahují fluor, recyklace naší technologií je možná. Ale fluor je problém,“ říká Wasserbauer.

Čtěte také

Žádná linka, která by dokázala vysloužilé solární panely takto zpracovávat, zatím neexistuje. „Mohla by stát do roka a do dne. Tady ale narážíme na obavy samospráv. Přitom linka by nepoužívala žádné nekonvenční metody zpracování,“ vysvětluje vědec.

Co se týká ekonomické návratnosti nové technologie, nebyla by ani zisková, ani ztrátová. Podle Wasserbauera by tak bylo nutné zavést u fotovoltaických panelů podobný recyklační poplatek, jaký je třeba u domácích spotřebičů tak, aby se zpracovatelům vůbec vyplatilo panely recyklovat. Ten by se ovšem promítl do ceny pro konečného spotřebitele.

Spustit audio

Související