Ecce Homo - Slovenské národní povstání

29. srpen 2004
Ecce homo

Před šedesáti lety, a to si skutečně nemohu dovolit zatajit, začalo Slovenské národní povstání. Ať teď řeknu cokoliv, jedny nadchnu a druhé k smrti popudím, ale to už je osud historiků. Takže si poslechněte něco, co možná už zase nevíte o SNP.

SNP nelze ani dnes prezentovat jako záležitost čistě slovenskou, bez vztahu k našemu státu. Přinejmenším mělo za cíl obnovení předmnichovského Československa a vedle toho bylo akcí, na níž se podílela i velká skupina partyzánů z českých zemí. SNP vypuklo dříve, než bylo plánováno. Počítalo s tím, že se připojí k ofenzívě Sovětské armády, otevře jí karpatské průsmyky, umožní její přístup do Karpatské kotliny a posune linii fronty daleko na západ, čímž přiblíží konec třetí říše. Vzhledem k okolnostem se však situace vyvinula jinak. V této souvislosti je zajímavé, že generál Golian předpokládal původně za optimální dobu vypuknutí SNP začátek ledna 1945, což se časově shodovalo s novou ofenzívou Sovětské armády.

Slovenské národní povstání

Po zhroucení Rumunska jako německého spojence měla od 23. srpna sovětská vojska prakticky otevřený přístup do Uherské nížiny a blížila se k Debrecínu. Německá vojenská mise v Bukurešti, vedená generálporučíkem Otto, se narychlo stahovala přes Slovensko do Berlína, ale v Turčianskom Martine byla tamní posádkou internována a při kladení odporu zlikvidována. Za této situaci vedoucí činitelé bratislavské vlády, kteří již předtím ztratili kontrolu nad celými oblastmi středního Slovenska, povolali německá vojska k potlačení odporu. V této souvislosti je opět nutno uvést, že vojenské špičky Německa už dříve uvažovaly o obsazení slovenského území v souvislosti s vývojem na východní frontě. Nové události však jejich úmysly urychlily.

Bylo tedy nezbytné otevřeně vyhlásit povstání, neboť vpád německých vojsk byl jedním z možných signálů pro jeho vypuknutí. Povstání mělo po vojenské stránce probíhat ve dvou rovinách. Především východoslovenský armádní sbor o dvou divizích měl v rozhodující chvíli otevřít cestu Sovětské armádě přes Karpaty a spolu s ní zahájit osvobozování Slovenska. Dále zde byla úloha jednotlivých posádek, které měly vyřadit mocenské orgány fašistické vlády, zajistit působení národních výborů a propuštění politických vězňů, klást ozbrojený odpor německým vojákům v souladu s připraveným plánem. Tato teritoriální armáda měla v daném případě těžiště v tzv. strategickém trojúhelníku Banská Bystrica, Zvolen, Brezno nad Hronom.

Bojová činnost na začátku povstání neprobíhala rovnoměrně. Především selhala bratislavská posádka, která měla vyřídit řídící orgány fašistického státu a zklamala i posádka v Piešťanech, která tím umožnila využití letiště proti povstání. Stejně selhala i posádka Trenčína a Nitry, kde se pplk. Šmigovský otevřeně postavil proti povstání, za což má od r. 1992 pamětní desku. Tím byla pro povstání ztracena větší část západního Slovenska a středního Pováží. I tak však SNR ovládala 30 okresů o rozloze 20 000 km2 s přibližně 1,7 milionu obyvatel. Další vývoj známe, od odzbrojení východoslovenských divizí až po ústup povstání do hor. Přesto lze říci, že SNP bylo výrazem vůle slovenského národa vymanit se z fašistického jha a obnovit Československou republiku. Po Jugoslávii bylo SNP největší odbojovou akcí porobených národů v Evropě a i když se nepodařilo úplně uskutečnit jeho operačně-strategický plán, vázalo po dobu dvou měsíců průměrně 4 až 5 německých divizí, blokovalo přísunové komunikace vedoucí na východní frontu, a přispělo tím k vítězství protihitlerovské koalice. To je historický fakt, který jisté žvásty sotva překryjí. Hezký den!

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?