Ecce Homo - Katharina Elisabeth Goethe

19. únor 2011
Ecce homo

Všichni vědí, kdo byl Johann Wolfgang Goethe narozený 28. srpna 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem a zesnulý 22. března 1832 v saském Výmaru. Středem naší pozornosti dnes však bude jeho matka Katharina Elisabeth Goethe.

Johann Wolfgang Goethe, německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel měl četné přítelkyně, které ovlivnily jeho život i v pozdním věku. První z nich však byla jeho matka, o níž zpravidla najdeme pouze: „Goethova matka, Katharina Elisabeth Goethe (1731-1808), rozená Textor. Jako dcera frankfurtského starosty se v 17-ti letech provdala za 38letého radu Goetheho.“ Nikde se už moc nepíše, jak výraznou osobností Kateřina Alžběta Textor byla.

Rodina Textorových přišla ke svému jménu latinizováním německého Weber, tedy tkadlec. Usadili se ve Frankfurtu nad Mohanem a přestože nepatřili k místnímu patriciátu, otec Kateřiny Alžběty udělal kariéru a stal se nejen radním a konšelem, ale nakonec i purkmistrem města. Jeho dcera, která přišla na svět právě před 280 roky, nezískala žádné obsáhlé formální vzdělání, neboť se to pro dívky té doby nehodilo.

Z dnešního pohledu byla provdána předčasně. Vdávala se skutečně jako 17tiletá, ale zato za skutečného císařského radu Johanna Gaspara Goethe. Sňatek v kostele sv. Kateřiny posvětil sám Johann Phillip Fresenius, jeden z nejvýznamnější luteránských teologů 18. století. Obřad se odehrál 20. srpna 1748 a po roce a osmi dnech přišel na svět prvorozený Johann Wolfgang. Po něm následovalo ještě pět dalších sourozenců, ale jen v r. 1750 narozená Cornelia se dožila dospělosti.

Katharina Elisabeth Goethe je popisována jako oduševnělá a srdečná dáma, což ostatně do jisté míry vyplývá i z jejích početných dopisů. Mnoho názorů a postojů vzdělanců konce 18. stol. je nám zachováno zejména v jejich dopisech a bez nich bychom o nich nevěděli téměř nic. V případě paní Kateřiny to platí bezvýhradně, jejích 400 dopisů nám poskytuje obrázek sebevědomé a vtipné dámy, nepostrádající smysl pro slabosti jiných.

Udržovala početná přátelství, i když často právě jen formou dopisů a někdy až překvapí, s kým vším korespondovala. Mezi její důvěrné přítelkyně patřila Bettina von Arnim, německá romantická autorka, ale také spolužáci jejího syna, hrabata Friedrich Leopold a Christian Stolbergové. Ti pro ni, inspirováni bájí o čtyřech synech Aymonových, vymysleli přezdívku Mutter Aja podle jména matky oněch čtyř hrdinů. Tato přezdívka se ujala natolik, že se v souvislostí s Goethovou matkou objevuje ještě dlouho po její smrti.

V r. 1777 zemřela v pouhých 27ti letech dcera Cornelia, provdaná Schlosser, v r. 1782 ji následoval Kateřinin manžel Johann Gaspar Goethe. V dopisech stárnoucí dámy, jež se neměla o koho starat, neboť Johann Wolfgang jí sobecky nepořídil žádná vnoučata, zaznívá stále větší stesk.

Okruh jejích dopisních přítel se zvětšil a ke stáru zahrnoval již i přátele nejen o generaci, ale dokonce o dvě mladší. Přítelkyni Bettině napsala nedlouho před svou smrtí list, z nějž čiší nejen strach z osamělosti, ale též ze zapomnění. Na své poslední chvíle byla 77letá dáma dobře připravena, dokonce dala služebnictvu i pokyny k průběhu smuteční hostiny.

Traduje se, že již ležela na smrtelné posteli, když jí služebná z významného domu doručila pozvánku. „Vyřiďte, že paní radová nemůže přijít, neboť se jako z udělání právě teď chystá umřít.“ Johann Wolfgang Goethe vždy tvrdil, že pokud po otci zdědil postavu a smysl pro povinnost, matka mu dala do vínku schopnost lehce fabulovat a veselou povahu. Proto se její obavy nesplnily a nikdy zapomenuta nebyla. Ke stému výročí jejího úmrtí daly frankfurtské ženy vztyčit její sochu ne nepodobnou madoně s dítětem. Při svém smyslu pro humor by ji jistě vtipně komentovala. Hezký den!

autor: Libor Vykoupil
Spustit audio

Více z pořadu