Ecce Homo - Jindřich Mořeplavec

3. březen 2004
Ecce homo

Zítra si připomeneme, že uplynulo už 610 let od chvíle, kdy se narodil Jindřich Mořeplavec, portugalský princ a zakladatel portugalské námořní moci. Tak řečený Dom Enrique el Navegador, infant portugalský, přišel na svět v přístavu Oportu, odkud odjakživa mířilo do světa proslavené portské. Byl čtvrtým a nejmladším synem portugalského krále Jana I. a Philippy Lancasterské, dcery Johna z Gauntu. Díky svému postavení v rodině nemohl příliš počítat s tím, že by se mu dostalo úlohy panovníka, a tak musel vyniknout jinak.

Již od mládí byl prodchnut myšlenkou křížové výpravy proti nevěřícím, kteří komplikovali Portugalsku jeho postavení námořní velmoci. V bojích proti Maurům se vyznamenal poprvé při dobytí Ceuty r. 1415 a podruhé tamtéž jako velitel flotily r. 1419. Jako protektor a posléze velmistr Kristova řádu, jenž byl založen právě pro boj proti muslimům, organizoval výpravy proti severoafrickému pobřeží Maroka. Přitom jej nehnaly objevitelské cíle, ale záměry v zásadně vojensko-strategické. Bylo třeba zjistit, jak daleko na jih sahá moc berberských vůdců v Maroku a také najít případné spojence. Na začátku 15. století se hodně mluvilo o vládě legendárního křesťanského kněze Jana někde jižněji v Africe. Infant Jindřich měl tedy zájem nalézt jeho stát a případně se spojit s jeho vojenskou silou proti muslimům.

Logo

K tomuto úkolu přistupoval Jindřich Plavec velmi zodpovědně. Již r. 1418 si zvolil přístav Sagres poblíž mysu St. Vincent za své stálé sídlo a po následujících 40 let organizoval odtud jednu lodní výpravu za druhou. Přitom sám se žádné z plaveb nezúčastnil, přídomek získal až díky romantickým historikům 19. století. Zato ale přispěl k objevným výpravám svým vzděláním a také vytrvalostí. Pokud jde o to první, osvojil si brzy většinu teoretických vědomostí, jež skýtala tehdejší doba. Poučil se z prací od antiky až po současnost, zabýval se matematikou i kartografií a snažil se zajistit odborníky, kteří by jeho plavce vybavili odpovídající přístrojovou technikou a mapami. Za tímto účelem založil v Sagres observatoř a jakousi geografickou školu, první svého druhu, kterou řídil Messer Jacome z Mallorky.

Logo

Přesto výsledky jeho snažení nebyly v počátcích odpovídající. Dlouho bylo vlastně největším úspěchem znovuobjevení Madeiry, kde Jindřich s úspěchem zavedl pěstování cukrové třtiny. Také Azorské a Kanárské ostrovy, kam dorazili infantovi plavci, byly již známy dříve. Jediným výsledkem bylo tedy na dlouhou dobu objevení Kapverdských ostrovů, tedy Ostrovů zeleného mysu. Teprve po r.1431 se podařilo obeplout strašidelný mys Bojador a především doplout k Rio Oro, což jak název napovídá dalo objevitelům nový impuls. Rio Oro znamená totiž Zlatou řeku. Od tohoto okamžiku získaly Jindřichovy výpravy i další smysl, nejen vojensko-náboženský, ale i ekonomický. Nově objevené země se totiž jevily jako velmi bohaté na koření, zlato i otroky a o kapitány, kteří vstupovali do služeb infanta Jindřicha, rázem nebyla nouze. My jsme tu dokonce již o některých hovořili, připomněl bych zejména veleúspěšného Alvisa Cadamosta, který nám jediný zachoval podrobný popis své cesty. Také už nebylo nutné financovat výpravy z výnosů Kristova řádu, ale spíše naopak. Infant Jindřich byl v tomto směru dobrý manažer, což by dnes asi nejpřesněji vystihlo jeho funkci. Jenom jej od pronikání na jih Afriky zdržovaly boje s muslimy, které se mu také staly osudnými. Manažer se nemá plést do rvaček. Hezký den!

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.