Dana Lachmanová

produkční

Co dělám v rozhlase:

Zajišťuji produkci živého vysílání a přímých přenosů z různých míst regionu. 

Uzavírám smlouvy s externími spolupracovníky a následně na tyto smlouvy vyhotovuji honoráře. 

Jsem v neustálém telefonickém a písemném kontaktu s posluchači. 

Kontakt:

726 46 5151

Sledujte nás