Bělokarpatské louky bez orchidejí: tam, kde stávaly sklárny

Na některých místech Bílých Karpat nerostou vzácné orchideje. Botanici z brněnské Masarykovy univerzity zjistili proč.

Botanici z Masarykovy univerzity v Brně objevili na orchidejových loukách v Bílých Karpatech místa, kde rostou vysoké trávy a barevné květy vzácných rostlin tam chybí.

Taková místa se nacházejí v rezervaci Hutě na Žítkové. S pomocí archeologů potvrdili, že název nelže. Dřív se tam vyrábělo sklo - a chemikálie zůstaly v zemi víc než tři sta let poté, co pece přestaly fungovat a zarostly vegetací.

„Na první pohled by vás asi napadlo, že vegetace na tom místě je hustější a vyšší. Taková vegetace bývá zpravidla na místech, která jsou vlhčí, to v tomto případě není, jsou to vyvýšená suchá místa, což je podezřelé. Zatímco okolní louka bude plná květů, úplně tam budou chybět orchideje, naopak tam budou převažovat vysoké trávy,“ vysvětluje botanik Michal Hájek.

Rozkvetlá bělokarpatská louka

S kolegy začal pátrat, co je příčinou zvláštní vegetace. Pomocí měření magnetismu půdy a půdních sond zjistili, že se v přírodní rezervaci Hutě u obce Žítková dřív tavilo sklo. Hromadil se tam fosfor, který způsobil, že půda přestala být pro orchideje a jiné vzácné druhy vhodná, vysvětluje Hájek.

„Orchidej je hodně zranitelná a má malé a citlivé semenáčky. Je hodně citlivá na konkurenci jiných druhů, a pokud se dostane do porostů hustých trav, trávy ji zastíní, přerostou, nenechají ji žádné živiny,“ upřesňuje Hájek.

Louka u sklárny - bez orchidejí

Fosfor v zemí zůstal doteď. Podobně jako na bývalých polích, které vznikly na místě orchidejových luk v minulých desetiletích. Vrátit tato místa do původního stavu vyžaduje lidský zásah. Jednou z možností je osít louky speciální směsí, která obsahuje druhy přirozeně se vyskytující v Bílých Karpatech. Bělokarpatská louka je podle botanika Jana Rolečka výjimečná druhovou rozmanitostí.

„Když si v té bělokarpatské louce kleknete, tak uvidíte, že tam rostou desítky druhů na škále jednoho metru čtverečního, to může být až osmdesát druhů. Z tohoto hlediska jsou skutečně bělokarpatské louky mimořádné na globální škále,“ popisuje.

Dosud zachovalé orchidejové louky je nutné pravidelně kosit, aby neměly vysoké trávy možnost vyrůst. Proto každoročně do přírodní rezervace Hutě míří dobrovolníci a orchidejové louky kosí.

autor: Tereza Kadrnožková
Spustit audio