Adapterra Awards: Série protipovodňových opatření chrání Němčany před velkou vodou, přispěla i k biodiverzitě

29. září 2023 15:45

V Němčanech v minulých letech vznikla série protipovodňových opatření. Díky nim už obec netrápí povodně a zmírnila se eroze půdy. Teď jsou Němčany mezi 21 finalisty celorepublikové soutěže.

Povodně z přívalových dešťů, eroze půdy a malá biodiverzita území. S těmito problémy se v minulosti potýkaly Němčany na Slavkovsku, obec v intenzivně obdělávané zemědělské krajině. Změnil to soubor jedenácti na sebe navazujících přírodě blízkých protipovodňových opatření. S nimi se Němčany dostaly do celorepublikového finále soutěže Adapterra Awards, která oceňuje nejlepší opatření zmírňující dopady změny klimatu.

Zleva: starosta Němčan Martin Krátký a Jiří Krampl z vyškovské pobočky Státního pozemkového úřadu
Spustit audio

Související