Zvedání paží i úsměv. Jak rychle rozpoznat mozkovou mrtvici?

6. duben 2024

Cévní mozková příhoda, mezi lidmi známá i jako mozková mrtvice, u nás stále patří k nejčastějším příčinám smrti a trvalé invalidity. Její včasné rozpoznání a rychlé přivolání pomoci je tak bez přehánění otázkou života a smrti.

Lékaři dnes díky moderním lékům a technickým možnostem mají schopnost zachraňovat životy lidí, které by v minulosti mozková mrtvice zabila. Prognóza postižených je ale významně ovlivněna právě tím, jak rychle se jim dostane odborné pomoci. Už na začátku je nesmírně důležité, aby okolí člověka hbitě rozpoznalo, že něco není v pořádku.

FAST. Slovo, které může zachránit život

Inspiraci, jak si rychle poradit, můžeme najít v anglicky mluvících zemích. Jako součást osvětové kampaně tam svého času vznikly i jednoduché mnemotechnické pomůcky, které laikům pomáhají při rozhodování.

Nejčastěji se přitom užívá zkratka FAST (rychle, rychlý), případně její varianty BE FAST, FASTER (buď rychlý, rychlejší). Základ zkraty tvoří anglická slova Face (tvář), Arm (paže), Speech (řeč/mluvení) a Time (čas).

Zkratka nabádá k tomu, abyste požádali o 3 jednoduché věci osobu, u které máte podezření na mozkovou mrtvici. Požádejte, aby se na vás člověk usmál. Pokud je tvář výrazně nesouměrná, zůstane nesouměrně povislý jeden koutek nebo oční víčko, může jít o příznak mrtvice v podobě postižení faciálního nervu. Dále požádejte, zda by mohl dotyčný zvednout obě paže. Pokud jednu vůbec nedokáže zvednout, nebo ruku neudrží ve stejné poloze, opět může jít o příznak mozkové příhody. Požádejte také o zopakování jednoduché věty. Pokud není schopen větu zřetelně a srozumitelně zopakovat, může jít o projev tzv. afázie, kdy je narušena schopnost mozku porozumět mluvené řeči nebo mluvit. V případě těchto příznaků neuděláte chybu, když zavoláte záchranku.

Jak mozkové mrtvici předejít? Komu hrozí nejvíc? K čemu přesně při cévní mozkové příhodě dochází? Které varovné příznaky nepřehlédnout? Poslechněte si víc.

Spustit audio