Zlínský kraj zaplatí všem žákům devátých tříd základních škol testy kariérního poradenství

20. červenec 2006

Chce jim usnadnit výběr budoucího povolání. Souhlasí s tím pedagogové, rodiče i psychologové. Letošní testy přijdou kraj téměř na půl milionu korun.

Letní prázdniny nejsou sice ještě ani v polovině, ale lidé, kteří mají takříkajíc v popisu práce školu, na ni myslí i v tomto období. Dvouměsíčního volna se dá využít nejen na stavební úpravy školních budov, ale i na dokončení některých programů. Tak například Krajský úřad ve Zlíně se chystá zaplatit v novém školním roce deváťákům testy kariérního poradenství, potvrdil náměstek zlínského hejtmana odpovědný za školství Josef Slovák:

"Chceme zaplatit testování všech žáků devátých tříd na začátku prosince, protože se domníváme, že ten výběr má být profesionální a poradenství má být kvalitní. Je to takový první krok. Jsme přesvědčeni, že může vést k tomu, že žák bude kvalifikovaněji vybírat s rodiči školu, kterou potřebuje. Předpokládáme, že tyto testy by využívaly i střední školy při přijímacích pohovorech jako doplňkový materiál.

Přijímací řízení vyhlašují ze zákona ředitelé těchto škol. Můžeme se ovšem domluvit na pravidlech, která budou stejná pro celý kraj. Máme na to příznivé ohlasy jak ze základních, tak i středních škol. Všichni vidíme, že by bylo dobré mít férové a otevřené podmínky."

"Test kariérního poradenství má význam pouze tehdy, pokud jím projdou skutečně všichni žáci devátých tříd v kraji. Zatím máme náznaky, že jak základní školy, tak i rodiče a děti tyto testy chtějí. Myslím, že test může být zajímavý, bude zaměřen spíše všeobecně, tak aby vykreslil osobnost toho kterého žáka. Tento projekt nezkoušíme jako první, některé kraje dělají sciotesty obdobného charakteru. Chceme tedy spíše vstoupit do toho standardního proudu, tak jak to dělají i jiné kraje," upřesnil závěrem náměstek zlínského hejtmana odpovědný za školství Josef Slovák.

Spustit audio