Zlínská univerzita plánuje vybudovat vědeckotechnický park

13. únor 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se tento týden pustila do dalšího významného díla. Je jím budování vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií, prvních vysoce specializovaných pracovišť svého druhu ve Zlínském kraji. Vzniknou přestavbou jednoho z univerzitních objektů.

"Zejména tam budou zkoumány vlastnosti polymerních materiálů se zaměřením na zdravotnické potřeby a další věci a posléze i vlastnosti speciálních potravin. Pro univerzitu je to významný krok už z toho důvodu, že na konci tohoto roku by tam měli být prostory o celkových rozměrech zhruba 6500 metrů čtverečních jako prostor Prvního centra aplikovaného výzkumu ve Zlínském kraji," vysvětluje kvestor vysoké školy ve Zlíně Alexander Černý.

"Cílově je to určeno pro spolupráci univerzity s firmami a jako technicky dobře vybavený protor pro firmy, pokud by ho chtěli použít. Ve Zlínském kraji totiž zatím nejsou ve větším měřítku prostory s definovanou čistotou, takzvané čisté prostory. Ve velkém nejsou též volné biochemické laboratoře. Samozřejmě tam budou spolupracovat i naši studenti doktorských studijních programů jako kvalifikované síly, které dotyčné přístroje dokáží obsluhovat. Zájem projevily firmy zejména z takzvaného plastikářského clustru a také některé potravinářské firmy. Když vezmeme, že tento objekt má být přebudován, zrekonstruován a vybaven tak, aby 15. ledna příštího roku byl v provozu, tak já osobně se domnívám, že ten předběžný zájem je už teď dostatečný," doplňuje Černý.

Jedná se o generální rekonstrukci a přestavbu objektu zhruba o ploše 7000 metrů čtverečních, jeho vybavení v některých částech čistými prostory, biochemickými laboratořemi atd. Rozpočtové náklady stavby jsou zhruba 160 milionů korun bez DPH. Pro univerzitu je to zajímavé také z toho důvdou, že je to první větší projekt z evropských fondů. Jedná se o operační program Prosperita, kde univerzita uspěla. To znamená, že 75 procent bude příspěvek z evropských a českých státních prostředků. Univerzita musí zhruba 40 milionů korun doložit financováním z vlastního rozpočtu.

Spustit audio