Zaniklý Katzelsdorfský zámeček. Opomíjená stavba v Lednicko-valtickém areálu je nový cíl výletníků

23. květen 2021

Lednicko-valtický areál na jižní Moravě ukrývá na své periferii památku, která není příliš známá, ale přesto stojí za to se k ní vypravit. Téměř zaniklý Katzelsdorfský zámeček měl tu smůlu, že se nacházel v hraničním pásmu železné opony. Naštěstí v novodobé historii vznikl spolek na jeho obnovu.

Rod Liechtensteinů zanechal v Lednicko-valtickém areálu kromě rozsáhlých sídel i řadu menších staveb. Většina z nich je dnes oblíbeným cílem pěších výletníků a cyklistů. Tři Grácie, Apollónův chrám nebo třeba kolonáda Reistna jsou salety, které zná téměř každý, kdo se na Lednicko vypraví. V areálu se ale ukrývá ještě jeden méně známý objekt, který bohužel doplatil na svou polohu v hraniční zóně železné opony. Katzelsdorfský zámeček už připomíná jen základové zdivo. Nově ale také betonový 3D model. A jednou možná bude zámeček zcela obnoven.

Zámeček se nacházel v blízkosti stejnojmenné rakouské obce Katzelsdorf, přímo na současné státní hranici. Byl postaven za polního maršála Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina. Plány zpracoval knížecí stavební ředitel a architekt Joseph Kornhäusel v letech 1817 až 1818, stavba ale byla dokončena až roku 1819 architektem Franzem Engelem.

Šlo o jeden z loveckých zámečků krajinné kompozice dnešního Lednicko-valtického areálu, vystavěného v neoklasicistním stylu, který šlechtě sloužil během parforsních honů. Celý objekt se skládal ze dvou částí: hlavní část tvořil lovecký zámeček, k němuž přiléhala dvě křídla myslivny. Zámeček byl obklopen rozsáhlou parkovou úpravou, jak dokládají tehdejší katastrální mapy, a to až do 50. let minulého století.

Katzelsdorfský zámeček

Železná opona měla na salet drtivý dopad

Po druhé světové válce byl ještě zámeček opravován. Ale v roce 1953 hajného vystěhovali z důvodu vyměřování hraničního pásma a budování tzv. "železné opony". Následně byl objekt přeměněn na skladiště a seník a začal chátrat. V roce 1956 zámeček vyhořel a v následujícím roce byl i přes odpor Správy státního památkového ústavu, jež byla vlastníkem, zdemolován. Poslední pozůstatky byly odvezeny vojskem pohraniční stráže.

Oficiálním důvodem, kterým pohraniční stráž zdůvodňovala demolici zámečku a přilehlé myslivny, byl „špatný stav objektu” a snaha zabránit v něm přespávání „protikomunistických živlů narušujících státní hranici”. Ve skutečnosti se využilo dezolátního stavu celého objektu po vyhoření v roce 1956 i toho, že stál v oblasti zakázaného pásma.

Do dnešních dnů se dochovalo pouze obvodové zdivo s okapovým chodníkem, z velké části zavezené sutinami ze stavby a zarostlé náletovými dřevinami. V blízkosti se nachází studna a pod bývalým pravým křídlem myslivny sklep. Druhou studnu (z původních tří, které měly být během druhé světové války zasypány) můžeme najít poblíž současné přístupové cesty k ruinám zámečku. Z bývalého sadu pak zbyly jen pozůstatky ovocných dřevin.

Takto kdysi vypadal Katzelsdorfský zámeček

Spolek chce zámeček zcela obnovit

Ještě do nedávna zakrývaly torzo stavby náletové dřeviny a výletníky by zřejmě ani nenapadlo se sem vypravit. O stavbě navíc věděl jen málokdo a chyběl také jakýkoliv naváděcí systém. V roce 2018 vznikl Spolek na obnovu Katzelsdorfského zámečku v čele s historikem Danielem Lyčkou, který si vzal za cíl obnovit zámeček v celé jeho původní kráse. Záměr je zatím v počátcích, ale už teď stojí za to se na místo vypravit.

Spolek odstranil náletové dřeviny, celé místo vyčistil a umístil zde informační tabuli o historii zámečku, včetně dobových fotografií. 10. května 2021 byl slavnostně instalován betonový 3D model stavby a z nedalekých Valtic dovedou dnes výletníky na místo první ukazatele.

V turistické sezóně 2021 bude zámeček díky spolupráci s Klubem českých turistů začleněn do nové turistické trasy, která povede z Valtic přes Katzelsdorfský zámeček a Katzelsdorfský les do Bořího lesa, kde se nacházejí další salety jako Rendez-vous nebo lovecký zámeček Pohansko.

Spustit audio