Vzpomínka na zakladatele Jasénky Zdeňka Kašpara

1. červen 2020

Vsetínský sběratel, upravovatel, zpěvák a primáš cimbálové muziky Jasénka Zdeněk Kašpar by se dožil 95 let.

29. května mohla nejen široká členská základna souboru Jasénka ze Vsetína, ale také několik generací muzikantů a milovníků tradiční lidové muziky vzpomenout 95. výročí narození Zdeňka Kašpara. Zakladatele souboru Jasénka, sběratele, učitele, hudebního upravovatele, sbormistra a především znalce Valašské tradiční hudby jsme pripomněli v pořadu Na pěknú notečku.

Životopis Zdeňka Kašpara

Zdeněk Kašpar se narodil v obci Jasénka (nyní místní část Vsetína). Vyrůstal v muzikantské rodině, na housle se učil hrát od sedmi let u svého otce, později u vsetínského varhaníka Augustina Blahutky, žáka Leoše Janáčka. Absolvoval Masarykovo reálné gymnázium ve Vsetíně a poté vystudoval Pedagogický institut v tehdejším Gottwaldově. Jedenačtyřicet let působil jako učitel a ředitel na základních školách na Vsetínsku. Hudba jej provázela celý život, absolvoval Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor dirigentství pěveckého sboru a orchestru.

V roce 1944 inicioval vznik souboru valašských písní a tanců Jasénka, který pojmenoval po rodné obci. V souboru hrál na housle, zpíval a v roce 1950 se stal primášem. Soubor Jasénka se pod jeho vedením brzy dostal do povědomí široké veřejnosti a dodnes patří k nejznámějším a nejvýznamnějším folklorním souborům na Moravě. Valašský folklor přiblížil divákům nejen po celé naší zemi, ale i na velkém množství zahraničních festivalů a přehlídek, ze kterých si Jasénka přivezla mnohá ocenění. Zdeněk Kašpar byl také zakladatelem cimbálových muzik Malá Jasénka (dnešní Jasan) a dalších dvou dětských skupin se stejným názvem.

Valašským písním zasvětil život

Valašským lidovým písním zasvětil celý život. Jako mladý učitel působil ve Velkých Karlovicích, kde začal svou sběratelskou činnost. Zaznamenal a zapsal velké množství valašských písniček, které by jinak zůstaly v zapomnění. Rovněž našel a uvedl na repertoár Jasénky točivý tanec zvrtaný a písničky k němu. V rodinném archívu po něm zůstalo několk tisíc záznamů písniček, návrhy scénářů k lidovým zvykům spojených s přírodním kalendářem. Soubor stále těží z jeho sběratelské činnosti, hudebních úprav a nápaditých aranžmá.

Vydavatelská činnost

Podílel se i na vydavatelské činnosti. Sám připravil k vydání několik sbírek a přispíval do národopisných časopisů, zejména Doliny Urgatiny a sborníku národopisných studií pod názvem Valašsko. Vždy dbal na stylovou čistotu a maximálně kvalitní interpretační provedení nejen muziky, ale i tanců. Vychoval a ovlivnil řadu muzikantů, zpěváků a tanečníků a zůstane vzorem pro mnohé následníky.

Životopis Zdeňka Kašpara jsme převzali z knihy Miroslava Graclíka a Marie Mikulcové Kulturní toulky Valašskem.

Pravidelně spolupracoval s Českým rozhlasem Ostrava. V roce 1988 mu byl udělen titul zasloužilý umělec. Zdeněk Kašpar se stal pojmem již za svého života nejen mezi znalci folkloru, ale i u příznivců kvalitní folklorní muziky. Zemřel ve Vsetíně 19. listopadu 2002. V lednu 2003 získal In memoriam titul čestného občanství města Vsetína. 3. července 2004 mu byla odhalena pamětní deska na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

Spustit audio