Výzkum veřejného mínění zaměřený na otázky rozvoje si nechal vypracovat Jihomoravský kraj.

25. květen 2006

Nedostatek pracovních příležitostí a špatné podmínky pro malé a střední podnikatele považují za největší problém lidé na jihu Moravy.

Vyplývá to z výsledků výzkumu veřejného mínění zaměřeného na otázky rozvoje, který pro Jihomoravský kraj zpracovala agentura STEM. Odpovídalo v něm celkem 1700 lidí. Jihomoravský kraj je jediný v České republice, který tak rozsáhlý průzkum nechal zpracovat.

Cílem bylo zjistit, které problémy vnímají obyvatelé regionu jako nejpalčivější, kterým směrem by se měl v budoucnu ubírat rozvoj kraje a zda jsou lidé ochotni se podílet na přípravě rozvojových dokumentů. Výzkum zpracovala agentura STEM a jeho hlavní výsledky prezentoval její ředitel Jan Hartl: "Základním problémem Jihomoravského kraje je nedostatek pracovních příležitostí. Fakt dostatečných pracovních příležitostí patří mezi základní životní i sociální jistoty lidí a v činnosti politických stran, ale třeba i krajské samosprávy je to číslo jedna."

Výzkum stál 600 000 korun a jeho výsledky se odrazí v přípravě strategického programu rozvoje kraje. To byl také důvod, proč do výzkumu kraj investoval, potvrdil náměstek Jihomoravského hejtmana Milan Venclík: "Je to samozřejmě i z toho důvodu, že před námi stojí nové plánovací období EU. Vznikají nové dokumenty, kde formulujeme cíle, na které by bylo možno čerpat peníze, a proto chceme znát i názor lidí, zdali směr, kterým se ubíráme, je správný."

Součástí výzkumu byly i dotazy, zda se obyvatelé o rozvoj kraje vůbec zajímají. Nezájem o veřejné záležitosti považuje Jan Hartl za jeden z důsledků minulého režimu. Není to tedy jen problém jižní Moravy, i když právě tady se ukázal poměrně jasně: "Rozvoj celého kraje pak závisí na vůli a ochotě 2 - 4% občanů. Ti ostatní to přehlížejí a lidově by se dalo říci, že na to svým způsobem kašlou."

Klíč k řešení je podle náměstka hejtmana Milana Venclíka v lepším informování lidí: "Jednoznačným negativem, jak vyplynulo z výzkumu, je nepřehlednost krajských webových stránek. Musí tady nastat změna a tyto stránky musí být lepší a přehlednější."

autor: gaj
Spustit audio