V některých částech Brna je ovzduší výrazně znečištěné škodlivým oxidem dusičitým

Vysoké koncentrace škodlivého oxidu dusičitého naměřili v okolí městského okruhu v Brně zástupci Centra pro životní prostředí a zdraví.

Ti zkoumali rozsah znečištění na více než třiceti místech ve městě. Téměř třetina měřených lokalit vykazovala hodnoty překračující povolené limity.

Nejvyšší koncentrace oxidu dusičitého

Povolený roční limit je 40 mikrogramů na metr krychlový. Hodnoty přesahující tento limit naměřili zástupci Centra na celkem jedenácti místech v Brně. Úplně nejhorší byla situace na ulici Otakara Ševčíka v brněnských Židenicích, kde hodnota průměrné koncentrace vyšplhala k 55 mikrogramům na metr krychlový. Vysokou míru znečištění zjistili také v oblasti Koliště, Zvonařky nebo Úvozu. Obecně tedy v místech, která se vyznačují hustou dopravou.

Výtky meteorologů

Výsledky měření ale podle meteorologů nejsou úplně přesné. Těm nejvíce vadí to, že měření trvalo pouze čtyři týdny – od poloviny března do poloviny dubna. Aby bylo možné mluvit o překročení povoleného limitu, museli by mít zástupci Centra výsledky za celý rok, vysvětluje meteorolog Jáchym Brzezina.

„Z jednoho měsíce nelze dopočítat roční průměr, protože koncentrace jsou závislé na meteorologických podmínkách, stejně tak je důležité zvolení lokality. Nejde nám o to, umístit to tam, kde očekáváme nízké či velmi vysoké koncentrace, například na Zvonařce.“

Zároveň byl podle Brzeziny nevhodný také výběr měřidla, takzvaný pasivní vzorkovač. Ve chvíli, kdy totiž nefouká vítr, nedají se s ním naměřit téměř žádné hodnoty. Výsledky tak mohou být zkreslené.

Výsledky měření

Zástupci Centra pro životní prostředí a zdraví se chtějí obrátit na ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí. Řešit s nimi plánují hlavně otázku dovozu aut, které mají vysoké emise oxidu dusíku. Ve hře je například zákaz vjezdu těchto aut do některých částí města, popisuje koordinátor projektu Miroslav Šuta.

„V současné době připravuje ministerstvo životního prostředí regionální programy zlepšování kvality ovzduší – tam by se mělo objevit, jestli – a ve kterých městech – zavést nízkoemisní zóny.“

Škodlivost oxidu dusičitého spočívá v tom, že může způsobovat záněty dýchacích cest nebo zhoršovat projevy astmastu. Negativně působí také na lidskou imunitu.