V budově Jihomoravského krajského úřadu smí kouřit jen zastupitelé.

27. říjen 2005

Zatímco pro úředníky i návštěvy platí v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně zákaz kouření, zastupitelé mají v době zasedání povoleno kouřit v bufetu u sněmovního sálu. Popelníky jsou i v některých kancelářích.

V budově sídlí mimo jiné i Krajský zemský archiv, proto se v celé budově nesmí kouřit a manipulovat s ohněm. Politici ovšem mají výjimku. Jihomoravský krajský zastupitel Mojmír Vlašín vysvětlil, proč mu to vadí: "Popuzuje mě to, protože si myslím, že zastupitelé nejsou žádní "polobozi" a musí dodržovat všechno to, co platí pro ostatní lidi, vyjma věcí, které souvisí přímo z jejich zastupitelským mandátem, a to rozhodně není kouření."

Za bezpečnost budovy a její protipožární ochranu zodpovídá ředitel krajského úřadu Jiří Crha. Ten zdůvodnil, proč zastupitelům udělil výjimku ze zákazu kouření: "Na úřadu nemáme vyčleněnu žádnou místnost pro kouření a vím, že někteří zastupitelé kouří. Zvážil jsem tedy, že bude lepší jim udělit při zasedání zastupitelstva výjimku, než aby chodili kouřit před budovu."

Na otázku, jak to řeší kuřáci mezi úředníky, Jiří Crha odpověděl: "Úředníci v pracovní době nekouří. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo se schází 3x až 4x ročně, je to přece jen trochu jiná situace. I z bezpečnostního hlediska se tak jejich kouření v jedné místnosti dá uhlídat."

Politici nekuřáci jsou ke svým kolegům kuřákům shovívají. "Já jako nekuřák se o to vůbec nezajímám. Když někam přijdu a je tam nakouřeno, tak zase odejdu," říká radní Jan Letocha. Jeho kolega Miloš Šifalda má podobný názor: "Já jsem odnaučený kuřák, který si příležitostně zapálí doutník. Na úřadech by se kouřit zřejmě nemělo, ale nejsem přítelem striktních zákazů tohoto druhu. Obě skupiny by se měly tolerovat."

Mojmír Vlašín však svůj boj nevzdává. V lednu totiž nabude účinnosti zákon, který kouření na úřadech zcela zakáže. Do té doby navrhuje jiná řešení ochrany nekuřáků: "Existují přestávky, kdy mohou kuřáci opustit budovu. Ať ji tedy opustí, anebo ať se pro ně vytvoří nějaké specielní "ghetto", kde se mohou svému zlozvyku věnovat. Nevím, proč nekuřáci musí trpět tím, že v celém bufetu není žádné místo, kde by se nekouřilo. Nekuřákům je tak vlastně vstup do bufetu zakázán."

autor: gaj
Spustit audio