Uherské Hradiště začne už brzy prodávat městské byty

14. září 2007

Do další privatizační vlny jich vedení města vybralo téměř 500. Městský bytový fond se tak zmenší o více než 40 procent.

O prodeji městských bytů už jednalo městské zastupitelstvo a schválilo zásady pro jejich prodej, upřesnil místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a zároveň vysvětlil, proč chce město tak výrazně zmenšit městský bytový fond: "Vycházíme z toho, že je nanejvýš férové při pokračující deregulaci nájemného nabídnout nájemníkům městských bytů možnost řešit svoji bytovou otázku jinak - tudíž tím, že budou vlastníky těchto bytů. Celkem se jedná o 481 bytů, kdyby došlo k prodeji všech, zůstane v majetku města 717 bytů."

"Prodej může mít v podstatě dvě formy. Jednak byty můžeme prodat jednotlivým nájemníkům, a to v případě, že se v tom daném domě domluví všichni nájemníci a každý z nich si koupí svůj byt. V případě, že nebudou mít zájem všichni nájemníci, můžeme dle zásad prodat dům právnické osobě, která vznikne zase z nájemníků, ale musí v ní být minimálně 50 procent nájemníků. V seznamu bytů určených k prodeji byly zcela vyjmuty byty, u nichž v přechodzích letech došlo k nákladné rekonstrukci, a také byty, které se nacházejí v městské památkové zóně. Stav jednotlivých bytů je samozřejmě různý, u těch staších je potřeba rekonstrukce vyšší, u panelových domů ty náklady nemusí být takové," vysvětluje místarosta Blaha.

"Zásady pro prodej městských bytů udávají cenu za metr čtvereční 3300 korun, zároveň jsou započítávány náklady, které byly do těchto bytů vloženy v uplynulém období - a to během 5ti let. Náklady, které byly proinvestovány v tomto domě v uplynulých 2 letech se započítávají ze 100 procent, náklady, které byly od 3. do 5. roku se započítávají 60ti procenty. Byty se budou prodávat prakticky po celém Uherském Hradišti. Celý záměr musí znovu zveřejnit zastupitelstvo a bytový dům před prodejem opět odsouhlasit. Zastupitelstvo v současné době neuvažuje o tom, že bychom prodávali byty ve vlastnictví města třetím osobám, ale nevylučuji, že se tento názor v budoucnu změní. Pokud nyní nájemníci neprojeví zájem o koupi svého bytu, zůstane tento byt v majetku města," dodává Blaha.

Spustit audio