Středeční Noční linka: Vaše zážitky z doby před rokem 1989

Liší se váš život před rokem 1989 od života současného? Co jste dělali, kde jste pracovali, jak jste žili před rokem 1989? Na co si vzpomenete z chodu života běžného občana? Jak se vám žije dnes? Jak vzpomínáte na nákupy, na dovolené?

Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní.