Špýchar, barokní stáje, les, louka, mokřad, sad i pastviny. To je areál pražského Toulcova dvora

25. březen 2024

Toulcův dvůr v pražské Hostivaři je památkově chráněný soubor budov, jejichž historie sahá až do středověku. První zmínka o něm pochází z 11. června 1362. Tehdy ho od sázavského opata Vojtěcha dostal do zástavy, spolu s rychtou a vsí, rychtář Petřík z Lešťan. Dnes sídlí v přírodně i historicky ojedinělém areálu největší středisko ekologické výchovy v České republice.

Tvrz v centrální části dvora patřila dlouhá léta Sázavskému klášteru. Celá Hostivař náležela nejvyššímu purkrabství. Spravovali ji stavové Království českého a roku 1866 se stala majetkem „obce království Českého“. Posledním zemědělsky hospodařícím nájemcem zemského (po první světové válce zestátněného) hospodářského dvora čp. 32 byl František Toulec. Moudrý hospodář, laskavý člověk, který nenechal žádného pocestného odejít bez pohoštění. Proto nese dvůr jeho jméno.

V 60. letech dvacátého století dostal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil tu velkovýrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na průmyslový objekt. V roce 1992 vyčlenila vláda areál Toulcova dvora pro neziskové ekologicko-výchovné účely a převedla ho do vlastnictví města Prahy.

Hliněná pec na chléb i slovanská polozemnice

Dnes je Toulcův dvůr největším střediskem ekologické výchovy u nás. Na farmě probíhá dlouhodobý projekt Noemova archa, zaměřený na záchranu a využití původních českých plemen. A tak tam můžete potkat řadu ohrožených národních plemen: českou červinku, přeštické prase nebo valašskou ovci.

Slovanská polozemnice

Přes osm hektarů přírodní plochy se rozkládá pod dvorem směrem k Zahradnímu Městu a potoku Botiči. Návštěvníkům slouží k procházkám a relaxaci, dětem a školám k výuce. Domácím zvířatům k pastvě. Jeho součástí jsou naučné stezky, které vedou loukami, pastvinami nebo třešňovým sadem. Poznáte lesy Toulcova dvora, mezi kterými tvoří lužní les a mokřad ojedinělé biotopy.

Mají tu ale i spoustu dalších zajímavostí. Hliněnou pec na chléb, používanou už od neolitu, vysokožárnou keramickou pec nebo slovanskou polozemnici, tedy obydlí, ve kterém žili Slované v okolí Toulcova dvora na přelomu 6. a 7. století.

Valašská ovce

V Toulcově dvoře fungují také zájmové kroužky. Ekologické programy vzdělávají děti, mládež i pedagogy, drobotina sem chodí do mateřské školy (i do té lesní), maminkám s dětmi je určen mateřský klub. Pořádají tu spoustu zajímavých akci, také přednášky, promítání nebo koncerty. Pochutnat si tu můžete ve Zdravé jídelně. A zájemci se tu mohou dokonce i ubytovat.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.