Sociolog: dnešní ženy chtějí muže, kteří se podílí na péči o domácnost

24. říjen 2017
svatba (ilustrační foto)

Současná rodina prochází přerodem – mění se nároky žen na partnera, ale i představa babiček o trávení volného času. Na tyto změny se sociologa Ladislava Rabušice ptala Hana Ondryášová.

Klesající zájem mladých lidí o manželství i nízká porodnost zajímají sociology. Tímto tématem se zabývá i vedoucí Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Ladislav Rabušic.

Odpověď na příčinu malého zájmu o manželství je podle něj jednoznačná: „Za vším hledej ženu. Dnešní žena je nesmírně vzdělaná, soběstačná, sebevědomá. Má svůj příjem, takže sňatek vlastně ke svému životu nepotřebuje.“

Proto si mladé ženy mohou dopřát čas na výběr takového partnera, který by splňoval jejich nároky. A právě tady je podle sociologů kámen úrazu.

„Ženy předpokládají, že muž bude sdílet veškeré domácí práce, bude sdílet výchovu dětí a podílet se na různých jiných rodinných aktivitách. A předem se mužům omlouvám, ale oni tyto nároky často nesplňují. Jsou z domova vychovaní v tom, že žena je tu v manželství od toho, aby se o ně starala. To ženy dneska nechtějí,“ popsal zjištění vědců Ladislav Rabušic.

Aby se situace zlepšila, musí podle demografů a sociologů dojít k revoluci ve vztazích mezi mužem a ženou. Prvním krokem tohoto procesu je zrovnoprávnění mužů a žen na pracovním trhu. K němu už u nás došlo.

„Ale v té soukromé sféře, především v rodinném životě, si žena a muž pořád nejsou rovni. Žena, stejně jako muž, pracuje na plný úvazek, ale pak má tu dobře známou druhou šichtu doma,“ vysvětlil Rabušic.

Babičky mají i jiné možnosti než vnoučata

Ale požadavky žen na partnera nejsou jedinou změnou, ke které u nás došlo. Proměnila se celá tradiční široká rodina. Dřívější prarodiče měli vnoučata v poměrně mladém věku, kdy byli ještě plní sil.

„Socialismus nenabízel příliš mnoho prostoru k sebenaplnění. Jejich hlavní rolí bylo to, že přispívali mladým rodinám k jejich existenci. Finančně, bytově a také péčí. Dnes se jejich role mění. Ženy odchází později do důchodu, jejich děti mají děti v pozdějším věku a také mnozí senioři už nejsou tak chudí, jako tomu bylo dříve,“ konstatoval sociolog.

I před dnešními dědečky a babičkami se otvírají nové možnosti a ne každý senior vidí smysl svého života v hlídání vnoučat. A tento vývoj bude podle odborníků pokračovat.

„Je to tím, že senioři budou postupně bohatší a bohatší. Já vím, že tomu dnešní senioři moc nevěří, ale je to tak. Role se budou postupně rozrůzňovat a pochopitelně bude pořád určité procento lidí, kteří svůj smysl babičkovské a dědečkovské role budou spatřovat v hlídání vnoučat. Ta emocionální satisfakce od vnoučat bývá velmi velká. Ale velká část se také vrhne na jiné aktivity,“ předpověděl Ladislav Rabušic.