Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů. Díky tomu se stala rájem vodního ptactva

28. listopad 2021

Přírodní rezervace Rákosina se nachází v Chráněné krajinné oblasti Poodří v Moravskoslezském kraji. Součástí cenného biotopu mokřadů jsou vodní plochy a tůně obklopené loukami a křovinami. Rezervace je především zoologicky významnou lokalitou a vyhledávaným domovem nejrůznějších druhů ptáků, obojživelníků i savců.

Chráněná krajinná oblast Poodří. To je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků, s porosty lužního lesa, loukami a rybníky. Chráněné území Poodří leží v Moravskoslezském kraji a rozprostírá se od Ostravy, přes Jistebník, Studénku, Bartošovice až k Jeseníku nad Odrou. A právě v Jistebníku se rozprostírá Přírodní rezervace Rákosina. Mělké tůně tam zarůstají plovoucími vodními rostlinami, které obklopuje společenství vysokých bažinatých bylin.

„Pro Chráněnou krajinnou oblast Poodří a pro Ptačí oblast Poodří je to vlajkový biotop, protože právě na něj je navázaný jeden z hlavních předmětů ochrany, moták pochop, a jeden další, který nám odsud vymizel, ale my se budeme snažit vrátit zpátky - bukač velký,“ vysvětluje ornitoložka Ivona Kneblová.

A podle čeho si ptáci vybírají rákosinu pro své hnízdění? „Zjistili jsme, že ptáci neradi chodí do příliš hustých rákosin, upřednostňují spíš řidší rákosí. Potřebují se v něm totiž volně pohybovat. A zároveň někteří ptáci sbírají potravu z bahna, různé drobné měkkýše a hmyz. A když je rákos starý a tvoří na dně hodně biomasy, nemohou se ptáci do toho bahna dostat, nemohou si postavit hnízda, nakrmit se a zahnízdit,“ dodává ornitoložka.

Proto se vždy část rákosu poseče a minimálně polovina se ponechá, aby na jaře měli ptáci, kde se usadit. „Nové rákosí ale nevysazujeme, ono se obnoví samo a je tím vitálnější,“ doplňuje Ivona Kneblová. Přírodní rezervace Rákosina právě prochází revitalizací, která má do částečně obnoveného porostu rákosiny přilákat vzácné druhy ptactva.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko