Pravidla soutěže: Vyfoťte se se Zdeňkem Junákem

4. duben 2017
Zdeněk Junák

Celá pravidla soutěže Vyfoťte se se Zdeňkem Junákem.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").2. Soutěž probíhá na facebookových stránkách Českého rozhlasu Brno dostupných na facebook.com/CRoBrno od 5. 4. do 30. 4. 2017.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba.

4. Soutěžícím je každý, kdo pošle fotografii zobrazující osobu soutěžícího nebo osobu jemu blízkou a reklamního polepu či tiskovin k pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka, mezi které patří reklamní lavička (celkem je 30 laviček v regionu Brno-město) a brněnské MHD (5 tramvají, 5 autobusů a 100 ks plakátů A3 v rámci linek po Brně), dále jen "soutěžící".

5. Fotografie musí být zaslána na e-mail poslouchamebrno@rozhlas.cz s předmětem zprávy „Junák". Součástí e-mailu musí být jednak fotografie, dále pak jméno a příjmení soutěžícího včetně doručovací adresy.

6. Zasláním fotografie soutěžící poskytuje pořadateli bezúplatnou licenci užít fotografii, souhlasí s poskytnutím autorských práv a to bez časového, množstevního a územního omezení a s daným souhlasí. ČRo se zavazuje, že fotografie bude použita pouze na facebookových stránkách Českého rozhlasu Brno, na webových stránkách Českého rozhlasu Brno, v rozhlasovém časopise nebo newsletteru rozesílaném Českým rozhlasem Brno.

7. Soutěžní fotografie, které nesplní výše uvedené požadavky, nemusí být do soutěže zařazeny. ČRo neodpovídá ani neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv, ani za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, pokud nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, nebo v případě, že bude zaslaná fotografie vulgární či nevkusná.

9. Výhercem je každý soutěžící, který pošle fotografii splňující tato pravidla.

10. Výhrou v soutěži je vlastnoručně podepsaná podpisová karta herce a moderátora Zdeňka Junáka a drobné propagační předměty Českého rozhlasu Brno.

11. Výhru je možné vyzvednout osobně na adrese Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo je výhru možné soutěžícímu zaslat poštou na uvedenou doručovací adresu. Soutěžící bude zástupcem pořadatele kontaktován za účelem předání výhry. Výhra nebude automaticky připravena k vyzvednutí na dané adrese, tedy je potřeba si zástupcem pořadatele termín vyzvednutí výhry domluvit předem.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze 1x, tedy každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii (případně více fotografií, ze kterých bude vybrána jedna).

2. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

3. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení. Soutěžící uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher.

4. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

6. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz.

Autor:Martina Kaščáková