Pravidla soutěže Prázdniny u babičky

1. červenec 2022

Podrobná pravidla soutěže Prázdniny u babičky.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Soutěž Prázdniny u babičky probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín a také na webových stránkách Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Ve vysílání od 4. července 2022 do 4. září 2022 a na webu od 11. července do 12. září 2022.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba do 15 let.

4. Soutěžícím je každý, kdo zavolá (i za doprovodu rodičů, prarodičů či příbuzných) do pořadu Morava, krásná zem (všední dny) nebo Blahopřání s písničkou (víkendy) v příslušný čas, tedy kolem 12:10.

5. Soutěžící, případně zákonný zástupce nahlásí jméno a příjmení, věk, e-mail, popř. telefonní číslo a místo bydliště z důvodů zaslání případné výhry.

Průběh soutěže a hlasování

1. Pro soutěžící v jednom týdnu (pondělí až neděle) bude možné hlasovat v týdnu následujícím, aby nebyli znevýhodněni soutěžící z víkendu oproti těm ze začátku týdne.

2. Vždy v pondělí ve 12:00 bude odstartováno hlasování, které potrvá opět do dalšího pondělí, kdy bude v 10:00 ukončeno.

3. Hlasovat je možné 1x pro jednotlivého soutěžícícho.

Výhry a vyhlášení výherců

1. Vyhlášení týdenních vítězů, proběhne v pondělním vysílání Moravy, krásné země. Vítěz bude zveřejněn i na internetových stránkách brno.rozhlas.cz v příslušném článku.

2. Soutěžící s největším počtem hlasů za celý týden vyhrává rodinné vstupné dle vlastního výběru do jednoho ze zařízení Zoo Brno, Hvězdárna a planetárium Brno a VIDA scince centrum.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou za oba dva měsíce.

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

7. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. V takovém případě se ČRo zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání výher.

8. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na webu brno.rozhlas.cz.

Spustit audio