Pravidla soutěže Prázdniny u babičky 2017

30. červen 2017

Kompletní pravidla soutěže Prázdniny u babičky.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Soutěž Prázdniny u babičky probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno každý všední den v období 3. 7. - 1. 9. 2016.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba ve věku do 15 let s adresou pro doručování výher v České republice. Soutěž je tedy určena pro děti a mladistvé.

4. Soutěžícím je každý posluchač dle bodu 3 Českého rozhlasu Brno, který se jako první dovolá na výzvu moderátora na telefonní číslo 542 215 678 nebo 542 218 484, není-li z technických důvodů určena jiná telefonní linka (dále jen "soutěžící"). Výzva moderátora zazní v cca 8:50 ve dnech dle bodu 2.

5. Úkolem soutěžících je dovolat se po výzvě moderátora a zazpívat písničku dle vlastního výběru přímo do vysílání. Na pomoc si pak soutěžící může vzít libovolný počet dalších dětí či dospělých, kterým však nevzniká nárok na výhru.

6. Každý den dle bodu 2 soutěž proběhne 1x, tedy zazní 1 písnička a bude 1 výherce.

7. Cenami v soutěži jsou knihy, CD a drobné dárky v hodnotě do 500 Kč vč. DPH u jedné výhry, jestliže není uvedeno jinak.

8. Výhercem ceny se stane soutěžící, který se dovolá k moderátorovi do vysílání a zazpívá písničku.

9. Moderátor s výhercem či zákonným zástupcem na konci soutěžního telefonátu mimo vysílání domluví způsob předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu zákonného zástupce výherce.

10. O nároku na výhru rozhoduje moderátor jako zástupce pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze 1x za celou dobu trvání soutěže. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

2. V případě, že zákonný zástupce výherce výhru nepřevezme do 15 pracovních dní osobně na uvedené adrese, nebo ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb (dle jím zvoleného způsobu předání) ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele.

3. Soutěžící i jeho zákonný zástupce bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

4. Účastí v soutěži každý zákonný zástupce soutěžícího souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

7. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz.

autor: Martina Kaščáková
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.