Pravidla soutěže Českého rozhlasu Brno "Řekni mi co čteš a posloucháš"

V době od 5. března do 30. března 2007 pořádá Český rozhlas Brno ve svém vysílání a na svých webových stránkách soutěž Řekni mi co čteš a posloucháš.

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

Pravidla soutěže ve vysílání

2. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který pošle nebo zavolá odpověď na soutěžní otázku v platném tvaru na dané telefonní číslo (dále jen "soutěžící").

3. Každý všední den v období 5.3.-30. 3. 2007 včetně je ve vysílání Českého rozhlasu Brno opakovaně zveřejněna ukázka z literárního či hudebního díla.

4. Úkolem soutěžícího je určit autora díla. Odpovědi na soutěžní otázku se posílají prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů na číslo 9077706 nebo sdělují telefonicky na číslo 542 523 151.
Příjem a zpracování SMS zpráv technicky zajišťuje společnost ATS Praha, s.r.o. Cena 1 SMS zprávy je 6,-Kč vč. DPH.

5. SMS s jménem autora díla lze zaslat nejpozději do 15.00 hodin dne, kdy byla otázka zveřejněna. Telefonovat na číslo 542 523 151 lze pouze mezi 15.00 a 16.00 hodin dne, kdy byla otázka zveřejněna. O správnosti odpovědí rozhoduje provozovatel.

6. SMS s jménem autora musí být ve tvaru BO_REKNI jméno autora jméno a adresa posluchače (kde _ je mezera). Povinný text je pouze BO_REKNI, na formátu dalšího textu nezáleží.

7. Každý den smí být z každého čísla mobilního telefonu zaslána pouze 1 odpověď. Zasláním SMS zprávy není omezena možnost odpověď sdělit i telefonicky.

8. Každý den po 16.00 h. budou ze správných odpovědí na základě stanoveného koeficientu vybráni výherci cen. Každý den cenu získává 1 výherce z SMS části soutěže a 1 výherce z telefonické části soutěže. Konkrétní ceny soutěžního dne jsou uveřejněny v průběhu příslušného dne ve vysílání.

9. Klíč k výběru výherce soutěžního kola je následující:
I. Všechny správné odpovědi a čísla, ze kterých byly zaslány, jsou seřazeny podle času přijetí zprávy (resp. volání) a je sečten jejich počet.
II. Pro každý všední den v týdnu je stanoven koeficient K.
III. Počet všech správných odpovědí je vynásoben koeficientem K pro daný den. Výsledné číslo po zaokrouhlení na celé číslo udává, kolikátá správná odpověď je výhercem.
(Pokud bude například v pondělí 317 správných odpovědí a koeficient K =0,05, pak 317x0,05=15,85 - výhercem je ten, kdo zaslal/zavolal správnou odpověď s pořadovým číslem 16.)
IV. Tento postup platí zvlášť pro SMS odpovědi a zvlášť pro telefonické odpovědi.

10. Zástupce provozovatele se s výhercem spojí telefonicky a dohodne předání ceny prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla zaslána/zavolána soutěžní odpověď. Provozovatel může cenu poslat též přímo na uvedenou adresu.

11. Správná odpověď a jména výherců jsou zveřejněny každý soutěžní den ve vysílání pořadu Rendez-vous.

Pravidla soutěže na webových stránkách

12. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který pošle odpověď na soutěžní otázku mailem na uvedenou mailovou adresu (dále jen "soutěžící").

13. Každý týden v období 5.3.-30. 3. 2007 včetně je na stránkách Českého rozhlasu Brno opakovaně zveřejněna informace o jisté osobnosti.

14. Úkolem soutěžícího je určit osobnost. Odpovědi na soutěžní otázku se posílají mailem na adresu souteze@bo.rozhlas.cz.

15. Mail s odpovědí lze zaslat nejpozději do 24.00 hodin neděle týdne, kdy byla otázka zveřejněna. O správnosti odpovědí rozhoduje provozovatel.

16. V pondělí budou ze správných odpovědí předchozího týdne na základě stanoveného koeficientu vybráni výherci cen. Každý týden ceny získávají 3 výherci. Konkrétní ceny soutěžního týdne jsou uveřejněny v průběhu příslušného týdne na webových stránkách.

17. Klíč k výběru výherce soutěžního kola je následující:
I. Všechny správné odpovědi a čísla, ze kterých byly zaslány, jsou seřazeny podle času přijetí mailu a je sečten jejich počet.
II. Pro každý týden jsou stanoveny 3 koeficienty k1, k2, k3.
III. Počet všech správných odpovědí je vynásoben jednotlivými koeficienty k1, k2, k3. Výsledné číslo po zaokrouhlení na celé číslo udává, kolikátá správná odpověď je výhercem.
(Pokud bude například v týdnu 317 správných odpovědí a koeficienty k1 =0,05, k2 = 0,34, k3 = 0,86 pak 317x0,05=15,85. 317x0,34=107,78. 317x0,86=272,62 - výherci jsou ti, kdo zaslali správnou odpověď s pořadovým číslem 16, 108 a 273)

18. Zástupce provozovatele se s výhercem spojí mailem a dohodne předání ceny. Provozovatel může cenu poslat též přímo na uvedenou adresu.

19. Správná odpověď a jména výherců jsou zveřejněny v týdnu následujícím po soutěžním týdnu na webových stránkách provozovatele.

Pravidla společná pro vysílání i webové stránky

20. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

21. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

22. Soutěž je určena posluchačům, resp. návštěvníkům webových stránek Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele.

23. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

24. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v Českém rozhlase Brno a vystaveno na internetovém serveru www.rozhlas.cz/brno.

1. března 2007
Marek Zouhar, Český rozhlas Brno