Pravidla kvízu Víkendová trefa

18. červenec 2017

Podrobná pravidla kvízu z pátečního pořadu Na moravském poli.

1. Pořadatelem kvízu je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Kvíz probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno v pořadu Vesele i Vážně o Víkendu každý pátek v době 13:05 – 13:40.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování výher v České republice.

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který se jako první dovolá na výzvu moderátora na telefonní číslo 542 215 678 nebo 542 218 484, není-li z technických důvodů určena jiná telefonní linka (dále jen "soutěžící").

5. Soutěžícímu jsou postupně položeny soutěžní otázky, kterých je maximálně 7. Po přečtení první otázky je spouštěn minutový limit. Během limitu soutěžící postupně odpovídá na první a další postupně kladené otázky. Po skončení limitu se soutěž vyhodnocuje. Zvládne-li soutěžící správně odpověď minimálně na nadpoloviční počet soutěžních otázek (v případě 7 otázek je potřeba správně odpovědět na 4), vyhrává cenu.

6. Cenami v soutěži jsou knihy a CD v hodnotě do 500 Kč vč. DPH, jestliže není uvedeno jinak.

7. Moderátor s výhercem na konci soutěžního telefonátu, mimo vysílání, domluví způsob předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce.

8. O správnosti odpovědi rozhoduje moderátor jako zástupce pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x v průběhu 2 kalendářních měsíců. To znamená, že soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale v případě, že vyhraje, nemůže se soutěže účastnit následující 2 kalendářní měsíce. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

2. V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 15 pracovních dní osobně na uvedené adrese, nebo ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb (dle jím zvoleného způsobu předání) ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele.

3. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

4. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

6. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...