Po Třech králích začal masopust - doba zábav, tanců a plesů.

12. leden 2006

6. leden, tedy den Tří králů, definitivně ukončil vánoční čas a přesunul nás do období bujarého veselí a zábav, jednoduše řečeno, začal masopust a potrvá až do popeleční středy.

Ale víme, tedy my současníci a lidé z města, jak dlouhé je vlastně období masopustu, co se smí, co ne a co následuje po něm? Podrobnosti o masopustním období nám sdělila etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti Marta Kondrová: "Nejvýraznějšími křesťanskými svátky jsou vánoce a velikonoce. Od nich se počítá 40 dní pozpátku ke konci masopustu. Na jeho začátku, tedy v období ledna a února, byla nejpříhodnější doba pro zabíjačky. Maso se v zimě přirozeně konzervovalo, ale samozřejmě se muselo také spotřebovat, takže probíhaly různé zábavy a také svatby."

Vyvrcholením toho období byl známý fašank. Jak probíhal na Slovácku? "Fašank je tam spojen s řadou maskovaných průvodů, ve kterých chodí nejrůznější maškary i krojovaní tanečníci, kteří předvádějí staré obřadní tance. Z těch tradičních masek jmenujme např. cikána, cikánku, většinou nechyběl žid a samozřejmě i zvířata, medvěd, kohout, kůň či koza. Třeba maska medvěda měla plodnostní význam,- měla přinášet blahobyt a působit na dobrou úrodu v následujícím roce," prozradila dále Marta Kondrová.

Zmínila se i o tom, jak tato pověra vznikla: "Někteří badatelé soudí, že souvisí s tím, že medvěd, který přes zimu spí, se s prvními jarními dny probouzí. Takže tato maska měla ve fašankovém průvodu magicky přivodit brzký příchod jara." Po průvodu se odehrává zábava pochovávání basy a tím všechno to veselí končí. Nastává postní doba. Jak vypadala? "Těch šest postních neděl bylo provázeno takovým uklidněním. Lidé se omezovali jak v jídle, tak i společenském vyžití. Třeba náruživí kuřáci omezovali kouření a také se málo pil alkohol. Pravděpodobně také po dlouhé zimě už lidem na vesnicích v předjaří docházely zásoby jídla, takže doba půstu vznikla i jakýmsi přirozeným vývojem," řekla nám závěrem etnografka Slováckého muzea v Uherském Hradišti Marta Kondrová.

Spustit audio