Páteční Noční linka: Dobrovolně a bez nároku na odměnu

Jste dobrovolník? Věnujete něčemu, někomu svůj čas a energii bez nároku na odměnu? Proč to děláte? Jste dobrovolnými hasiči, přidáváte ruku k dílu na charitě nebo se ve svém volnu věnujete dětem?

Je dobře, že dobrovolníci nedostávají za svou práci ani malou finanční odměnu? Není někdy jejich ochota pomoci zneužívána? Jak funguje dobrovolnictví v zahraničí? Pomáhá i vám dobrovolník?

Vodní záchranáři obvykle pracují, aniž by za svou službu byli honorovaní, stejně tak někteří členové horské služby nebo třeba vedoucí zájmových kroužků pro děti. Dobrovolníky jsou často i studenti. Čtou noviny lidem, kteří jsou upoutaní na lůžko nebo zpříjemňují chvilky osamělým seniorům.

Mezi těmi, kteří chtějí nezištně pomáhat, jsou i maminky, kterým odrostly děti a ony mají stále potřebu někomu být nezištně na blízku. Právě tuto pomocnou ruku denně podávají tisíce dobrovolníků. Každého k tomu vede něco úplně jiného.