Nová socha v centru Brna bude připomínat jezuitského kněze Martina Středu

12. srpen 2020

Jezuitský páter Martin Středa se zapsal do kronik Brna tím, že povzbuzoval obránce města v bitvě proti Švédům v roce 1645. Dodnes si tuto událost obyvatelé připomínají, například každoročními historickými slavnostmi.

Před kostel Nanebevzetí Panny Marie dnes ráno (12. srpna) dorazila socha, která i s podstavcem měří zhruba čtyři metry.

Významná osobnost

V době, kdy Švédové obléhali Brno působil Martin Středa jako rektor tamní jezuitské koleje. Švédové v obléhání nakonec úspěšní nebyli a právě páter v tom sehrál velkou roli. Brňany k obraně města vyzýval a povzbuzoval. Mezi obránce patřilo také sedmdesát studentů jeho jezuitské koleje.

U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně staví řemeslníci sochu jezuitského kněze Martina Středy

Legenda říká, že poslední dělová koule, vypálená při obléhání města, dopadla k jeho nohám a zůstala nehybně ležet. Stejně tak teď leží koule i u nohou jeho sochy na nároží kostela.

Výroba a umístění

Výroba sochy v podání autorů trvala zhruba rok, Jan Šebánek například studoval filmy o jezuitech, aby zjistil, jak se chová látka jejich roucha. Problém měl podle jeho slov při ztvárnění obličeje Martina Středy – různá vyobrazení pátera se totiž lišila. Aby Jan Šebánek zjistil, jaký má páter například tvar nosu, šel se spolu s tehdejším rektorem jezuitů Josefem Čunkem podívat i do krypty.

U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně staví řemeslníci sochu jezuitského kněze Martina Středy

S tím souvisí i odpověď na otázku, proč zrovna u jezuitského kostela – Martin Středa je pochovaný právě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, od 19. století je jeho tělo mumifikované a uložené v prosklené rakvi. Postava bude navíc otočená směrem ke kostelu sv. Jakuba, kde je pochovaný plukovník Jean-Louis Raduit de Souches, další významná postava při švédském obléhání Brna.

Odhalení sochy

Socha je postavená na betonovém podstavci. Kolemjdoucí si pak na něm budou moci přečíst i dvě z myšlenek Středy, například: Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.

Slavnostní odhalení dokončeného pomníku pak bude v sobotu 15. srpna při Dni Brna, slavnosti, která připomíná právě dobývání Brna Švédy.

autor: Karolína Wernerová
Spustit audio