Nejstarší křížovou cestu ve Šluknovském výběžku zdobí kaple, grotty i Getsemanská zahrada

15. únor 2024

Na Šluknovsku v Ústeckém kraji byste našli na 14 křížových cest. Nejstarší z nich je přímo ve městě Šluknově. Pochází z 18. století a nachází se na Křížovém vrchu v jižní části města, asi půl kilometru od kostela svatého Václava. Cestu lemuje čtrnáct zastavení v podobě výklenkových kapliček, dvou zděných kaplí a dalších staveb.

V roce 1770 byla na Křížovém vrchu na místě původního dřevěného kříže vystavěna kaple Kalvárie. V letech 1860 až 1870 byla postavena kaple Žaláře Krista, v roce 1872 kaple Poslední večeře a v roce 1925 kaple Bičování Krista. Areál křížové cesty končí na vrcholu kopce u kaple Kalvárie.

Celý areál dotvářejí grotty se svatým Petrem a svatou Máří Magdalénou. Jde o dvě částečně zděné a částečně tesané grotty ve skalním podloží. Grotta se svatým Petrem se nachází při vstupu do areálu, jeskyně s Máří Magdalénou je umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie.

Součástí areálu je i Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů svatého Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Zahrada je obehnána kovovým tepaným plůtkem.

Součástí areálu je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů

Ke křížové cestě se váže příběh pivovarnického tovaryše Antona Drössela. Při putování za prací se zavázal slibem, že pokud ve Šluknově najde práci a domov, vystaví na čedičovém vrchu křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru a založil si rodinu. Křížovou cestu skutečně za pomoci dobrovolníků a přispěvovatelů vybudoval.

Spustit audio