Nedělní Noční linka: Proměny hraček

Vzpomenete si, jaká byla neoblíbenější hračka vašeho dětství?

Tak jako všechno, i hračky se vyvíjely. Ale myslím, že k původním a nejmilejším patřily klacíky. S těmi se dalo šermovat, daly se vyřezávat a dokonce balit do hadýrek jako miminka. Potom přišly na řadu špalíčky, kousky dřeva, kterými se zatápělo a to teprve byla možnost pustit fantazii a vyřezat panenku nebo dokonce loď!

Vzpomenete si na svoji nejoblíbenější hračku? Jaká to byla? Máte doma schované některé hračky své či vašich dětí? A zkusili jste je nabídnout vnoučatům počítačové generace? Co ony na to?

Četla jsem zajímavý článek, ve kterém autorka popisovala, jak z dětských hřišť zmizely kuličky, neskáče se křídou nakreslený panák a hit dětství našich dětí „Mami, jdu skákat gumu!“ zmizel docela. To, že současná generace je počítačová, o tom není pochyb, a tak budeme hledat alespoň některé vlaštovky, které snad ještě existují.

Na vaši milovanou hračku z dětství a na výčet současných neoblíbenějších her se budeme těšit v nedělní Noční lince.