Na povinnou výměnu nevyhovujících kotlů se připravte včas

24. únor 2024

Od září tohoto roku budou zakázány kotle první a druhé emisní třídy nebo kotlů, které do žádné emisní třídy nespadají. Většinou se to týká kotlů na tuhá paliva vyrobených před rokem 2000.

Nově tak bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle třetí a vyšší emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5. Abyste se vyhnuli problémům, je nutné vše řešit co nejdříve.

Kromě kotlů na uhlí budou zakázány také staré nevyhovující kotle na dřevo, které mají vysoké emisní hodnoty. Naopak budou podporovány nové kotle na dřevo, které mají již zcela jiné parametry a neznečišťují ovzduší. Cílem je snížit znečištění ovzduší a zlepšit tak kvalitu života všech obyvatel ve městech a obcích.

Koho se povinná výměna kotlů týká

Zákaz platí pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, a povinná výměna se týká kotlů na pevná paliva do příkonu 300 kW, která vytápí objekt teplovodní otopnou soustavou (radiátory, podlahové vytápění). Musí být ale jednoznačně prokazatelné, že daný zdroj je zařazen do třídy 3, 4 nebo 5 (třída je uvedena na výrobním štítku).

Zákaz platí i pro kotle vyrobené před rokem 2000 a kotle, které mají na výrobním štítku třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5. Každý kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí projít jednou za 3 roky povinnou kontrolou. Vyškolený technik do dokladu o kontrole musí napsat, zda lze kotel nadále provozovat. V případě, že tak neučiní, může být při následné kontrole udělena pokuta až 50 tisíc, a to opakovaně.

Nevyhovujících kotlů je hodně

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že nevyhovujících zdrojů tepla může být v ČR přes 150 tisíc. Podle asociace podniků topenářské techniky je těchto kotlů ještě více. Je tady tedy otázka, zda se dá v tomto krátkém horizontu všechna tato topidla vyměnit.

V každém případě se kapacity topenářů zaplňují a je na místě řešit vše co nejdříve. Dalším důvodem je také možnost čerpat na výměnu starého nevyhovujícího kotle dotaci od státu. V Česku máme dva hlavní dotační tituly, které finančně podporují výměnu. Jsou to kotlíkové dotace a NZÚ. O dotace je možné zažádat nejpozději do 31. srpna 2024.

Spustit audio