Masarykova univerzita bude mít EkoInkubátor

16. listopad 2006

Místo, které pomáhá začínajícím podnikatelům - takzvaný podnikatelský inkubátor - brzy vznikne na Masarykově univerzitě v Brně. Na rozdíl od inkubátoru, který už funguje na Vysokém učení technickém, však nebude pomáhat firmám podnikajícím v oblasti moderních technologií, ale ve výrobě ekologicky šetrných výrobků, biopotravin nebo v ekoturistice a poradenství. Bude to zkrátka EkoInkubátor. Jde o společný projekt fakulty sociálních studií, ekonomicko-správní fakulty a Nadace Partnerství, který částkou 1,5 milionu korun podpořil i Evropský sociální fond a státní rozpočet. Zájemci z řad studentů absolvují ucelený třísemestrální blok kurzů a ti nejlepší na závěr dostanou finanční i poradenskou podporu pro rozjezd vlastního podnikání.

K tvorbě ekoinkubátoru vedly tři důvody, vysvětluje jeden za autorů projektu Bohuslav Binka z fakulty sociálních studií: "Prvním důvodem je to, že studenti sociálních studií ani ekonomicko-správní fakulty nezačínají příliš často rozjíždět své vlastní podnikání. Ten druhý byl nedostatek jistých znalostí na obou fakultách - na fakultě sociálních studií studenti nedostávali takřka žádné informace z hlediska ekonomických věd , u studentů ekonomicko-správní fakulty zase neexistují žádné informace o environmentálních problémech. My jsme proto dali dohromady dvě katedry, které se navzájem mohou z hlediska rozjezdu environmentálního podnikání výborně doplnit. Poptávka po znalostech, které umožní studetovi po skončení školy rozjíždět vlastní podnikání, zejména v oblasti environmentální, je totiž vysoká."

Radoslav Škapa, který projekt zaštiťuje na ekonomicko správní fakultě tvrdí, že oblast ekobyznysu je poměrně široká. Od odstatního podnikání se příliš neliší, ale určitá specifika prý v něm jsou. "Odlišnost spočívá v tom, že tyto typy podnikatelských aktivit jsou do velké části podporovány různými fondy, takže budoucí podnikatelé budou mít k dispozici různé programy od institucí na podporu své činnosti."

Právě orientovat se v sytému podpor, bude jedním z cílů výuky. Studenti fakulty sociálních studií absolvují předměty jako je management, marketing, zakládání firmy, a studenti z ekonomicko-správní fakulty budou moci studovat předměty environmentální etika, základy environmentalismu, přehled environmentálních rizik. Poté absolvují sérii exkurzí po úspěšných českých environmentálních podnikatelích a projektech v blízkém zahraničí. V tom posledním třetím semestru budou pod vedením tří vybraných koučů z praxe vytvářet ve skupinkách svůj vlastní environmentální záměr. Na konci podnikatelské záměry vyhodnotí odborná komise a ten nejúspěšnější z nich dostane jistou finanční injekci do začátku. Dostane ale i právní a finanční poradenství z hlediska získání úvěru, získání finanční dotace z Evropské unie, z hlediska rozpočtových plánů a pomůžeme studentům ten rozjezd připravit.

"My bychom chtěli, aby minimálně jeden dva projekty z každého běhu našeho programu, se uplatnili v praxi. Abychom prokázali, že náš připravený studijní blok skutečně umožňuje studentům po skončení školy rozjet vlastní environmentálně orientované podnikání," dodává Bohuslav Binka.

autor: gaj
Spustit audio