Margaret Meadová

24. září 2010

Když Margaret Meadová v r. 1978 zemřela, byla nejznámější antropoložkou na světě. V podstatě díky její práci se dostala kulturní antropologie do takového popředí zájmu. Margaret Meadová byla žena, které se podařilo propojit vědu s praxí, a významně přispěla k pochopení historie lidstva.

Margaret Meadová se narodila 16. prosince 1901 ve Philadelphii. Byla nejstarší ze 4 dětí. Oba její rodiče byli učitelé. Často se stěhovali a tak občas Margaret a její sourozence učila doma babička.

Logo

V roce 1918 dokončila Margaret studium na střední škole a byla přijata na DePauw University, po roce však přechází na Barnard College, kde studuje ekonomii a sociologii. Barnard College je ale místem, kde se Margaret začala zajímat o antropologii, a to díky mimořádnému pedagogovi Franzovi Boasovi a jeho asistentce Ruth Benedictové, která se stala její životní přítelkyní.

Ve škole pak pokračovala v postgraduálním studiu. Získala nabídku uskutečnit výzkum na ostrově Samoa. Margaret ji přijímá a odjíždí studovat dospívající dívky kmene Manu ve srovnání s dospívajícími dívkami ve Spojených státech. Prostřednictvím etnografických objevů zjišťuje, že je to především kultura, která ovlivňuje osobnost, ne genetika.

V r. 1931 odjíždí na další cestu. Tentokrát na Novou Guineu studovat arapešskou kulturu, později i další dvě kultury s velmi exotickými jmény: Mundugumor a Tčembuli. Její výzkum se zaměřuje na studium sexuálních rolí v kultuře. Margaret Meadová zjistila, že v arapešské kultuře mají muži i ženy rovné postavení. Jak muži, tak ženy se starají o výchovu dětí. Naopak u kmene Mundugumor jsou jeho členové velmi divocí a prudcí. Jak muži, tak ženy jsou velmi agresivní a zlí. Často nechají děti, aby se staraly samy o sebe, v extrémních případech při narození dítěte ne zrovna žádaného pohlaví jsou schopni nechat je zemřít. Pro Margaret to byla děsivá zkušenost. U kmene Tčembuli byli role obrácené než je u převážné části světa obvyklé. Ženy byly bystré, srdečné a byli to muži, kdo se staral o domácnost.

Margaret se účastnila i na dalších výzkumných projektech na Bali, kde se setkali s ještě větší kulturní různorodostí.

Jako antropoložka se naučila vnímat všechny aspekty lidského života provázaně. Příprava jídla nemůže být oddělena od rituálů a víry a politika nemůže být oddělena od výchovy dětí. Toto holistické chápání lidské přizpůsobivosti Meadové umožňovalo vyjadřovat se k širokému okruhu problémů. Byla často přizívána jako poradce vlády při řešení problémů týkajících se ekologie a výživy, ale i role vědy a technologie ve světě. Zdůrazňovala možnost učit se od jiných skupin, především využíváním poznatků, které si přivezla, do moderního života. Trvala na tom, že lidská rozmanitost je zdrojem a ne překážkou, že všichni lidé mají schopnost učit se jeden od druhého. Její nadšení učit se od druhých se odráželo ve způsobu, jak oslovovala širokou veřejnost ? s úctou a respektem.

Margaret Meadová učila na celé řadě institucí, ale její dlouhodobou profesní základnou bylo Americké přírodovědné muzeum v New Yorku (American Museum of Natural History). Je autorkou 44 knih, více jak 1000 článků, z nichž většina byla přeložena do celé řady jazyků. Byla vysoce vážená už za svého života, získala 28 čestných doktorátů. Zemřela r. 1978 na rakovinu po bohatém a naplněném životě. Po její smrti jí byla udělena prezidentská medaile svobody.

Margaret Meadová naučila celé generace vnímat, jaký význam a hodnotu má dívat se pozorně a otevřeně na jiné kultury, aby mohly lépe pochopit složitost každého lidského jedince. Měla také velký vliv na změnu chápání společenských rolí muže a ženy v celém průběhu 20. století.

autor: jt
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.