Krajské město Zlín má od první speciální třídu pro mimořádně nadané děti

4. září 2007

Vznikla v Základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v městské části Malenovice. Škola se na tuto událost připravovala více než rok. Spolupracovala s odborníky a úřady a hledala nejvhodnější variantu pro vzdělávání talentovaných dětí. Variant bylo několik, nakonec zvítězil model kombinované třídy.

První třída - v tomto případě A s přídomkem ERIN - má, jak je obvyklé, 26 žáků. Jsou ale rozděleni do dvou skupin. 18 dětí se bude učit podle klasických osnov pro první třídy, 8 bude mít individuální program. Vysvětluje řediteka školy Zdeňka Jančíková: "Je to samostatná studijní skupina, mají celkem 16 hodin týdně odděleně vyučovaných."

Ostatní hodiny budou trávit společně se svými vrstevníky, dodává třídní učitelka skupiny Ivana Štěpánová: "Výchovy budou mít společně a budou je mít jiné paní učitelky, taky aby si tyto děti zvykly na větší kolektiv, aby prostě nebyly izolovány. Proto jsme to takto formovali. Povětšinou jsou to děti, které mají znalosti tak zhruba na druhou třídu, jedno dítě má znalost na třetí třídu, jedno dítě bude zaškolenější až po určitě době, protože je o něco mladší než ty ostatní."

Při slavnostním zahájení nového školního roku děti velmi ochotně své znalosti předvedly. A nabízí se otázka, jak těchto vědomostí dětí využije paní učitelka při sestavovavání výukového plánu? "Předpokládám, že vynecháme to, co se dělá obvykle v první třídě - živá abaceda. Začneme rovnou se slabíkářem. Ale zase uvidím, kdyžtak se kousek vrátím zpátky. A v matematice asi kolem té desítky, protože to, co mají ostatní v prvních třídách, nějaké to počítání do tří do pěti, to by bylo asi zbytečné," přemítá Ivana Štěpánová.

Spustit audio