Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích vznikl jako pokání. Jeho torzo uchvacuje svým geniem loci

24. prosinec 2021

Působivé torzo kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích na Brněnsku je oblíbeným cílem mnoha výletníků. A také filmařů. Ve své historii čelil klášter dvakrát požáru, který ho pokaždé připravil o střechu. Do dnešních dnů se z něj dochovaly jen obvodové zdi, které ovšem mají zcela jedinečný genius loci.

Patří k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. Původně ho obývaly premonstrátky, za husitských válek byl vypálen a později opět obnoven. Z rukou Habsburků přešel k Ditrichštejnům, aby se na čas vrátil do rukou strahovských premonstrátů, kteří se jej snažili opravit. Druhý požár ale jejich snahy překazil a tak jej prodali zpět do vlastnictví Ditrichštejnů. Dnes torzo kláštera vlastní Brněnské biskupství a dolnokounické informační centrum zde dělá prohlídky pro veřejnost.

Moravský velmož Vilém založil klášter v Dolních Kounicích v roce 1181 jako pokání za drancování v Rakousích, kam podnikal vojenské vpády. O dva roky později se zde usídlila komunita premonstrátek z konventu v Louňovicích. Doba byla neklidná a tak byl v první polovině 14. století postaven i klášterní hrad na blízkém návrší, který měl církevní stavbu chránit. Možná i to mělo za následek vysokou zadluženost konventu. Přesto byl za husitských válek klášter vypálen.

Klášter Rosa Coeli Dolní Kounice

Druhý požár přinesl zkázu

Na začátku 16. století se hospodářská situace kláštera stabilizovala a probošt Martin Göschl byl jedním z nejvýznamnějších moravských prelátů. Jenže v polovině 16. století přestoupil na luteránskou víru a na nátlak olomouckého biskupa Stanislava Thurza musel Dolní Kounice opustit. Pod Göschelovým nástupcem Janem pak konvent zcela zanikl.

Panství několikrát změnilo majitele, až přešlo v polovině 17. století do rukou Ditrichštejnů. Od nich klášter zakoupili v roce 1698 strahovští premonstráti a pokoušeli se jej obnovit. Další požár, který přišel o pět let později, ale snahy o záchranu zhatil. Byly opraveny jen obytné budovy, ve kterých sídlil strahovský administrátor, ale klášter i s kostelem postupně chátraly a v roce 1808 ho tak premonstráti prodali zpět Ditrichštejnům.

Od roku 1926 proběhly pod Komitétem pro záchranu památek v Dolních Kounicích základní zabezpečovací práce, ve kterých po druhé světové válce pokračovalo Krajské středisko státní památkové péče v Brně.

Klášter Rosa Coeli Dolní Kounice

Místo oblíbené filmaři

Klášter je sice zříceninou, přesto velmi zachovalou. Vysoké obvodové zdi chrámu s monumentálním čelním portálem jsou zajímavou dominantou celého areálu. Chybějící střecha kostela dodává místu neopakovatelnou atmosféru. Právě proto si ho také s oblibou vybírají filmaři. Natáčely se tu Četnické humoresky, pohádka O statečném kováři nebo film Hlas pro římského krále či seriál Labyrint.

Architektonicky velmi zajímavou památku je možné si prohlédnout od dubna do konce října o víkendech, o letních prázdninách pak každý den a mimo uvedenou sezónu po telefonické domluvě. Velmi atraktivní jsou také příležitostné noční prohlídky kláštera, osvětleného svícemi a loučemi. Výlet je vhodné spojit také s prohlídkou hradu a zámku na návrší.

Spustit audio